nieuws

Aegon succesvol in pensioenen

Archief

Aegon Nederland beleeft een bijzonder goed jaar waar het de verkoop van pensioenverzekeringen betreft. Zowel de verkoop via de eigen ‘institutionele’ tak als die via het intermediair laat forse groeicijfers zien. Volgens topman Donald Shepard is het succes vooral te danken aan de sterk verbeterde administratie.

“De tevredenheid over de service van Aegon is onder klanten en makelaars sterk toegenomen”, stelde Shepard, die in april als bestuursvoorzitter van Aegon wordt opgevolgd door Alex Wynaendts. De nieuwe productie van pensioenverzekeringen verdubbelde bijna in het derde kwartaal tot _ 51 (29) mln, vooral dankzij koopsommen uit nieuw verworven pensioencontracten.
Na drie kwartalen heeft het Nederlandse pensioenbedrijf _ 808 (691) mln aan koopsommen binnengebracht. De nieuwe pensioenproductie in periodieke premies luidt _ 37 (36) mln.
Bij de individuele levensverzekeringen is die periodieke productie na drie kwartalen _ 44 (53) mln. Aegon wijt dat aan de nog altijd dalende afzet van beleggingsverzekeringen. Dit wordt deels gecompenseerd door de hogere hypotheekproductie en de daaraan gekoppelde levensverzekeringen.
De brutopremieomzet Leven bedroeg in het derde kwartaal _ 692 (567) mln. Aegon heeft onder meer een impuls gekregen door de overname van Optas. De pensioenverzekeraar voor de havenbedrijven heeft zo’n 60.000 polissen in portefeuille.
Levensloopproducten brachten in het derde kwartaal _ 31 mln nieuw geld binnen. De portefeuille omvat inmiddels _ 199 mln.
Schade
De nieuwe productie van inkomensverzekeringen zakte in het derde kwartaal tot _ 3 (11) mln. Na drie kwartalen is de tussenstand _ 15 (36) mln. De daling is toe te schrijven aan de lagere WIA-productie, volgens Aegon in lijn met de verwachtingen van het management. Het operationele resultaat van deze tak was in de maanden juli, augustus en september _ 12 (10) mln.
Bij het levenbedrijf was dit resultaat _ 49 (45) mln en bij het schadebedrijf _ 6 (6) mln. De brutopremieomzet Schade is na negen maanden licht gedaald tot _ 90 (92) mln, bij een inzakkende productie van _ 19 (27) mln. Aegon zegt winstgevendheid te verkiezen in een “zeer concurrerende” schademarkt.

Reageer op dit artikel