nieuws

Aegon stopt met sectorpremies WGA

Archief

Aegon stopt met het gebruik van het ‘doorééntarief’ op brancheniveau voor de WGA-aanvullingsverzekering. Het overstappen van sectorpremies naar maatwerkpremies gebeurt gefaseerd.

Voor nieuwe aanvragen maakt Aegon een onderscheid naar bedrijfsgrootte. Bedrijven tot 25 medewerkers kunnen offertes aanvragen via ZakenNet of het aanvraagformulier Aegon Gezond Werkplan. Voor bedrijven met 25 tot 150 werknemers geldt dat ze tot 1 juni nog een offerte op basis van het doorééntarief kunnen aanvragen. Vanaf 150 werknemers wordt een offerte op maat gemaakt.
Voor reeds uitgebrachte offertes en in gang gezette acties hanteert Aegon een overgangsfase tot 1 juni. Bij alle verzekeringen – bestaand en nieuw – die op basis van sectorpremies worden gesloten, wordt de premie per 1 januari herberekend op basis van het individuele risicoprofiel van het betreffende bedrijf. Overigens is het mantelbeleid bij Aegon ongewijzigd gebleven.

Reageer op dit artikel