nieuws

Aegon start met no-claimformule in de ziekteverzuimverzekering

Archief

Aegon introduceert een bonus/malus-ladder in de ziekteverzuimverzekering. De ‘No-Claimverzekering’ is bestemd voor alle bedrijven in het midden- en kleinbedrijf en vervangt de huidige Basis- en Plusverzekeringen. De korting kan oplopen tot maximaal 20% van de basispremie, de maximale toeslag is 40%.

De meeste verzuimpolisverzekeraars kennen een premiestelling die beïnvloed wordt door de schade-ontwikkeling in een branche of per individueel bedrijf, vaak aangeduid met de term experience rating. Het nieuwe aan de polis van Aegon is, dat de verzekerde ondernemer de garantie krijgt dat hij bij geen of weinig schade een bepaalde korting op de premie krijgt.
Aegon had een extern bureau op pad gestuurd om met enkele tientallen ondernemers gesprekken te voeren met als doel hun beleving van de ziekteverzuimverzekering in kaart te brengen. Op grond hiervan stelt de maatschappij, dat het ondernemers niet duidelijk is welke invloed het ziekteverzuim heeft op de premie die zij moeten betalen. Daarom verwacht Aegon er veel heil van om de ondernemers te prikkelen met een concrete beloning voor ‘goed gedrag’.
B/m-ladder
De Aegon Ziekteverzuim No-Claimverzekering kent een bonus/malusladder waarvan de gaten tussen de bonustreden kleiner zijn dan die tussen de malustreden. Anders gezegd de ‘boetes’ zijn groter dan de beloningen. Uitgaande van de 100%-situatie, bedragen de bonussen 5% per trede (tot een maximum van 20%) en de malussen 10% per trede (tot een maximum van 40%).
De No-Claimverzekering kent een keuze uit drie eigen-risicoperiodes: tien, twintig of dertig dagen. Hierbij past de kanttekening, dat bestaande relaties die een eigen-risicoperiode van vijf dagen hebben, deze mogen continueren. De contractsduur bedraagt drie jaar.
Een nieuw, ondernemersvriendelijk element is dat de bedrijven voortaan niet meer elk jaar de leeftijden van alle werknemers moeten opgeven.
Offerte-ronde
Bij de afgelopen jaarwisseling verhoogde Aegon de premies van de zogeheten Basis- en Plusverzekeringen, beide conventionele polissen, met 22,5%.
Bedrijven die bij Aegon een goed schadeverloop kennen, krijgen een rondom 1 oktober offerte voor de Aegon Ziekteverzuim No-Claimverzekering, waarbij hun een gelijkblijvende dekking wordt aangeboden tegen een 10% lagere basispremie. Die wijziging gaat dan in per 1 januari volgend jaar. Als het ziekteverzuim in de komende jaren laag gehouden wordt (dan wel op grond van calculaties van een claim wordt afgezien), zal de premie na vier jaar gedaald zijn tot 80% van de nieuwe basispremie. (boven kolom 3t/m 6)
De overgang naar een andere trede geschiedt na een verzekeringsjaar (boven kolomen) Bonus/malus-trede Verschuldigd premiepercentage vanuit trede zonder schade-uitkering naar trede na schade-uitkering van max. 70% v/d def. premie naar trede na schade-uitkering van meer dan 70% v/d def. premie naar trede 1 140% 1 2 1 1 2 130% 2 3 2 1 3 120% 3 4 3 1 4 110% 4 5 4 2 5 100% 5 6 5 3 6 95% 6 7 6 4 7 90% 7 8 7 5 8 85% 8 9 8 6 9 80% 9 10 9 7 10 80% 10 10 10 8
Nu limiet in dekking van Excedentpolis
Ook de stop-lossvariant van Aegon, de Excedentverzekering, heeft enkele wijzigingen ondergaan. De voorheen onbeperkte dekking is nu gelimiteerd tot maximaal vijf maal het eigen-risicobedrag. Tegen premiekorting kunnen de ondernemers ook kiezen voor een dekking van twee- of driemaal het eigen-risicobedrag. Ook bij deze verzekering is de eis vervallen, dat jaarlijks de leeftijd van alle werknemers moet worden opgegeven, hetgeen voor de ondernemer minder papierwerk betekent. De contractsduur van de Excedentverzekering, die beschikbaar is voor bedrijven met ten minste tien werknemers, is verkort van vier naar drie jaar.

Reageer op dit artikel