nieuws

Aegon Spaarkas vult SpaarBeurs-lijn aan

Archief

Aegon Spaarkas heeft een nieuw spaarkasproduct geïntroduceerd, passend in de SpaarBeurs-lijn. De PensioenBeurs richt zich op mensen met een modaal tot twee keer modaal inkomen.

De PensioenBeurs is het vierde product van het spaarkasbedrijf van Aegon, na de SpaarBeurs, de KinderSpaarBeurs en Eigen-Huis-Sparen. De PensioenBeurs is vrijwel identiek aan de SpaarBeurs, met dit verschil dat de verzekerde dezelfde persoon moet zijn als de spaarder. Minimaal vijftien jaar lang moet de spaarder minstens f 50 per maand opzij leggen. Met het gespaarde kapitaal moet aan het einde van de rit een lijfrente worden gekocht. De ingelegde premies zijn derhalve aftrekbaar.
De premies kunnen belegd worden in drie Aegon-fondsen: het Mix Fund (internationale aandelen, obligaties, vastgoed en deposito’s), het Equity Fund (internationale aandelen) en het Emerging Markets Fund (aandelen uit het Verre Oosten, Zuid-Amerika en Oost-Europa). Het verwachte nettorendement (na aftrek van alle kosten) van het Mix Fund ligt tussen de 7,4% en 9,7% en van het Equity Fund 9,5%-12,4%. Het nettorendement van het Emerging Markets Fund wordt 2% hoger ingeschat dan het Equity Fund. In de productbrochure heeft Aegon zelfs een accountantsverklaring opgenomen ter ondersteuning van de gegeven rendementsprognoses.
In de laatste drie jaren voor de einddatum kan het vermogen worden gestald op de GarantiePlusRekening, tegen 4% samengestelde rente. Als spaarkasdeelnemer wordt bij in leven zijn op de einddatum geprofiteerd van de sterftewinst: winst ontstaan door eerder overlijden van andere deelnemers.
Bij vooroverlijden wordt de betaalde inleg uitgekeerd, vermeerderd met 4% samengestelde rente. Aegon Spaarkas geeft, bij in leven zijn op de einddatum, een inleg-terug-garantie. Voorwaarde hiervoor is wel dat de gehele inleg is belegd in het Mix Fund.
De administratiekosten bedragen bij een periodieke inleg 5% van de inleg maal de duur (max. dertig jaar). Van een incidentele extra inleg wordt 6% ingehouden. De beheerkosten zijn 0,045% van de fondswaarde.

Reageer op dit artikel