nieuws

Aegon schiet ook volgens Hof tekort bij verkoop Sprintplan

Archief

Het Gerechtshof Amsterdam heeft in hoger beroep geoordeeld dat Aegon de zorgplicht heeft verzuimd bij het sluiten van het aandelenleaseproduct Sprintplan. Desondanks zijn de overeenkomsten niet nietig en is er geen sprake van misleiding van beleggers.

Het hof sluit zich daarmee aan bij de uitspraak van de rechtbank Utrecht van eind 2004, waartegen Aegon beroep had aangetekend. “Een eventuele verplichting tot schadevergoeding kan alleen in afzonderlijke procedures worden vastgesteld”, aldus het hof.
De zaak was aangespannen door de Stichting Gedupeerden Spaarconstructie (GeSp) en betreft de ruim honderdduizend Sprintplannen die Aegon tussen 1997 en 2001 heeft verkocht. In de bestreden uitspraak van de rechtbank was overigens wel aangegeven dat Aegon onrechtmatig had gehandeld tegenover de Sprintplan-sluiters, maar niet was gehouden tot een schadevergoeding. Verder was ook de eis de overeenkomsten vernietigbaar of nietig te verklaren afgewezen.
Het gerechtshof bevestigt de uitspraak dat Aegon klanten niet heeft misleid. “De slotsom is dat, uitgaande van het begrips- en voorstellingsvermogen van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument, [ .] Aegon niet onrechtmatig heeft gehandeld door het openbaar maken of laten maken van misleidende mededelingen over de Sprintplan-overeenkomsten vóór het aangaan daarvan.”
Zorgplicht
Aegon is, zo oordeelt het gerechtshof, in twee opzichten tekortgeschoten in de nakoming van de zorgplicht: Sprintplan-klanten zijn vooraf niet duidelijk gewezen op het risico van een restschuld. Ten tweede is nagelaten voor het aangaan van de overeenkomst informatie in te winnen over de vermogens- en inkomenspositie van de klant.

Reageer op dit artikel