nieuws

Aegon scherpt acceptatie- eisen motorfietsen aan

Archief

Aegon gaat per 1 oktober de acceptatie-richtlijnen voor de motorfietsverzekering aanscherpen. Ook wordt de dekking uitgebreid en gaan de tarieven omlaag.

Motorfietsen met een vermogen vanaf 65 Kw worden in het vervolg alleen geaccepteerd, indien de aspirant-verzekeringnemer 27 jaar en ouder is, en vier of meer schadevrije jaren heeft. Tevens moeten deze rijwielen zijn uitgerust met een goedgekeurd (ANWB/RAI/TBBS) slot en beveiligingssysteem indien de catalogusprijs f 15.000 of meer bedraagt. Is dat niet gebeurd, wordt bij diefstal/vermissing een eigen risico van f 1.000 in rekening gebracht. Ook geldt voor de uitgebreide cascodekking een standaard eigen risico van f 500.
Voor motorfietsen tot f 15.000 is een goedgekeurd slot verplicht. Voor motorfietsen van 25 mille of meer, ongeacht het motorvermogen, is eveneens een goedgekeurd slot en beveiligingssysteem verplicht. Ook hier geldt een standaard eigen risico van f 500 voor de uitgebreide cascodekking.
Geen opschorting dekking
Tegelijkertijd zullen de tarieven en de dekking worden aangepast en vervalt de mogelijkheid tot tijdelijke schorsing van de verzekeringsdekking.
Door wijzigingen in de Wegenverkeerswet en de Wet op de Motorrijtuigenbelasting verwacht Aegon, dat de meeste motorrijders geen gebruik meer zullen maken van de mogelijkheid hun dekking in de wintermaanden op te schorten. Deze schorsingsprocedure kost f 50.
In ruil voor het vervallen van de mogelijkheid tot opschorting van de dekking verlaagt de maatschappij de wa- en cascopremie met 7,5%.
Nieuwwaarderegeling
Verder is de nieuwwaarderegeling bij totaal verlies verbeterd: in het eerste jaar wordt de nieuwwaarde onder aftrek van de restantwaarde uitgekeerd. Voor de 24 daaropvolgende maanden geldt de nieuwwaarde onder aftrek van 1,5% per maand. Na het derde jaar wordt de dagwaarde vergoed.
De dekking voor schade aan helm/kleding is uitgebreid tot f 1.000 per persoon en per gebeurtenis.
Nieuwe verzekerden van wie ook de autopolis met drie of meer schadevrije jaren bij Aegon loopt, ontvangen drie extra BM-treden bij inschaling.
De wijzigingen gaan in per 1 oktober a.s. voor nieuwe verzekeringen en mutaties. Bestaande verzekeringen worden per eerstvolgende hoofdpremievervaldatum aangepast.

Reageer op dit artikel