nieuws

Aegon Particulieren wijzigt internetstrategie

Archief

Aegon Particulieren lanceert deze maand een vernieuwde internetsite voor de consument. Leads die uit bezoekers van de website voortkomen, worden verkocht aan het intermediair. De verzekeraar vervangt hiermee haar vorig jaar geïntroduceerde consumentensite. Onderzoek wees uit dat de oude website niet voldeed. Tegelijkertijd wordt een nieuwe website voor het intermediair geopend en zijn er enkele speciale sites ontwikkeld die zich beperken tot één aandachtsgebied.

De verzekeraar wijzigt haar internetstrategie, maar dit betekent nog niet dat klanten rechtstreeks polissen kunnen sluiten via internet. Theo Bouts, sinds vorig jaar oktober voorzitter van Aegon Particulieren, gelooft heilig in de adviesfunctie van het intermediair. “Die zal door het internet alleen maar verder gestimuleerd worden. Al die vergelijkingssites bieden kansen voor het intermediair om hun adviesfunctie verder uit te bouwen. De assurantietussenpersoon wordt een ‘infomediair’. De klant ziet straks door de bomen het bos niet meer met alle informatie die via internet op hem afkomt. Ik denk dat het een gouden toekomst wordt voor het professionele intermediair.”
De strategiewijziging van de maatschappij, die volgens Bouts overigens niets te maken heeft met zijn recente overstap van het bedrijfsonderdeel Schade Bedrijven naar Particulieren, focust zich op het genereren van leads voor de tussenpersoon en verbetering van de service en logistiek voor de tussenpersoon. Het uiteindelijke doel is een hechtere relatie met klant en tussenpersoon.
Uit een analyse van de bezoekersstatistieken van de ‘oude’ consumentensite bleek dat het voor de bezoeker wel heel ingewikkeld was om de gezochte informatie te vinden. Door de aanwezigheid van veel plaatjes duurde het bovendien erg lang voordat de pagina op het scherm verscheen. “De nieuwe site oogt dan ook stukken eenvoudiger. Veel minder plaatjes en meer inhoud. Met minder muisklikken vindt de bezoeker wat hij zoekt”, zegt Bouts. “We hebben geconstateerd dat de meest gevraagde informatie met hooguit één muisklik te bereiken moet zijn.”
Leads
Op de nieuwe consumentensite (www.aegonparticulieren.nl) moet de bezoeker nog steeds een tussenpersoon opgeven als hij zaken wil doen. Dat kan zijn eigen tussenpersoon zijn als hij al polissen heeft lopen bij Aegon, of een nieuwe tussenpersoon die via het intikken van een postcode gevonden kan worden.
Heeft de consument een keus gemaakt en zijn gegevens ingevoerd op de site, dan blijft deze tussenpersoon hem door de site heen volgen. Het is dan ook nadrukkelijk de bedoeling van Aegon dat dit leidt tot aanzienlijk meer leads voor het intermediair. “Wij beogen met de site nieuwe klanten binnen te halen en door te verwijzen naar het intermediair, naast het beter bedienen van bestaande klanten. Als het een hele goede lead is, bijvoorbeeld een hypotheek met tienduizenden guldens aan provisie dan verkoop ik hem aan het intermediair. Voor wat hoort wat”, vindt Bouts. De tussenpersoon moet dan overigens wel zo’n klant nog zelf binnenhalen.
Doordat de klant op de site dient aan te geven wie zijn tussenpersoon is (indien van toepassing) voordat hij verder kan, levert dit ook leads op naar al bestaande klanten van tussenpersonen. “Stel dat deze bestaande klant aangeeft dat hij informatie wil over vermogensbeheer. Dan moet er bij de betreffende tussenpersoon natuurlijk een belletje gaan rinkelen. Die moet de volgende dag bij de klant aan de telefoon hangen.”
In de toekomst kan de klant op een beveiligd klantgedeelte een persoonlijk productoverzicht aantreffen en kan hij online mutaties doorvoeren.
Aegonservice.net
De maatschappij introduceert tegelijk met de nieuwe consumentensite ook een beveiligde website voor de tussenpersoon: www.aegonservice.net. Deze site, die via het VerzekeringsAtrium toegankelijk is, biedt het intermediair “aanzienlijk meer dan voorheen”, vertelt Bouts. Met dit onderdeel wil de business unit Particulieren de tussenpersoon veel beter van dienst zijn op het gebied van service en logistiek.
Dit betekent onder andere dat de tussenpersoon rechtstreeks toegang krijgt tot de back-office systemen van de verzekeraar. “Hij kan op naam van zijn cliënt zoeken. Vervolgens klikt hij door op de naam en krijgt de polisnummers van de betreffende klant in beeld. Als hij dan weer doorklikt verschijnen de polisgegevens. Voorlopig wordt deze mogelijkheid alleen nog geboden voor levenproducten van de verzekeraar. In een volgende fase worden daar ook de andere producten aan toegevoegd.
In de toekomst wordt het mogelijk hier mutaties uit te voeren en offertes op te vragen. “Maar dat is stap twee”, vertelt Bouts.
Speciale sites
De maatschappij introduceert tegelijkertijd een drietal speciale sites: www.aegonfondsen.nl, www.belastingplan.nl en www.samenleven.nl. “We constateren dat er steeds meer vragen bij ons binnen komen over de beleggingsfondsen van Aegon. Wat wij nu gaan bieden is een site met actuele koersinformatie en alles wat er te vertellen valt over onze beleggingsfondsen. Daarnaast kan het intermediair in de toekomst de portefeuilles bekijken. Dit zal dan ook voor de consument mogelijk zijn, maar dan wel in overleg met de tussenpersoon.”
Een andere site is die over het nieuwe belastingstelsel. Ook hier vindt de tussenpersoon alle informatie die hij nodig heeft voor het goed kunnen adviseren van zijn klant. “We zijn aan het denken over een soort stoplicht-mechaniek. Bij groen is er geen fiscaal gevaar, bij oranje is er ook nog geen direct gevaar maar moet de tussenpersoon bij advisering wel gaan opletten. Bij rood is er direct fiscaal gevaar en moet de klant goed geadviseerd worden. Uiteraard kunnen op deze site ook allerlei berekeningen uitgevoerd worden.”
Een vijfde site die Aegon overigens al een aantal weken zonder enige ruchtbaarheid op het net heeft geplaatst is www.samenleven.nl. Dit wordt ook wel een ‘event’-site genoemd. Hier kan de bezoeker alles vinden over de gevolgen van samenwonen.
Theo Bouts: “leads die via onze nieuwe website binnenkomen, verkopen we aan het intermediair. Onder het motto voor wat hoort wat”.
De nieuwe consumentensite van Aegon bevat veel minder illustraties dan voorheen, en is daardoor veel sneller op te roepen.

Reageer op dit artikel