nieuws

Aegon ontwikkelt bijleencalculator

Archief

Aegon heeft een rekenhulp ontwikkeld waarmee de tussenpersoon de effecten van de bijleenregeling kan doorrekenen.

De twee jaar terug ingevoerde regeling maakt het lastiger de maximale hypotheekrenteaftrek te berekenen. Met de BijleenCalculator, die online beschikbaar is gesteld, kan voor een aantal scenario’s het effect op de renteaftrek worden doorgerekend.
De rekenhulp is toegankelijk via het Aegon Intermediair Portal en laat de aftrekmogelijkheden zien bij samenwonen, scheiden, huwelijk buiten gemeenschap van goederen, antispeculatiebeding en afkoop van erfrecht. Later komt de calculator als aparte applicatie beschikbaar; Aegon werkt ook aan een consumentenversie.

Reageer op dit artikel