nieuws

Aegon ontwaakt op Internet

Archief

Consumenten die kort geleden op Internet naar Aegon zochten, moesten genoegen nemen met financiële informatie voor investeerders, ofwel verouderde uitslagen van een Aegon-schaaktoernooi. ‘Aegonomische’ verzekeringsproducten waren er in geen velden of wegen te vinden. Het leek alsof de maatschappij niet goed raad wist met het nieuwe medium op klantniveau. De opening van een consumentensite (www.aegon.nl) heeft daarin verandering gebracht.

Een belangrijk deel van de consumenten zal binnen enkele jaren voor een aantal producten het winkelwagentje omruilen voor een elektronische variant daarop. Met andere woorden: electronic-commerce heeft de toekomst, óók voor intermediairverzekeraars. Deze boodschap werd onlangs door de Aegon-directie uitgedragen tijdens een reeks van bijeenkomsten voor Aegon-medewerkers. Een opmerkelijke boodschap, aangezien het enige tijd heeft geduurd voordat het management van Aegon werkelijk doordrongen was van de opmars van het elektronisch winkelen. De tijd is blijkbaar rijp voor een inhaalslag.
Tijdens een vraaggesprek met enkele betrokkenen – directeur Evert Lekkerkerker en marketingdirecteur Mark Dijkstra van Aegon Particulieren, informatiseringsdirecteur Albert Sprokholt van Aegon Nederland – proberen we te achterhalen wat Aegon van plan is op het gebied van e-commerce. Ook marketingdirecteur Kees Droppert van Aegon-dochter Spaarbeleg is daarbij aanwezig, vanwege zijn ervaring met het medium.
Waarom heeft het zo lang geduurd voordat de consument Aegon kon vinden op Internet?
“Al sinds 1996 zijn we bezig met het ontwikkelen van toepassingen gebaseerd op Internettechniek. We hebben dus niet stilgezeten en er is ook zeker geen sprake van een achterstandsituatie. Wél is het zo dat onze activiteiten niet direct hebben geleid tot een Aegon-website voor consumenten. Dat komt, omdat wij van mening zijn dat áls je op Internet van start wil gaan, je ook werkelijk iets moet toevoegen aan de bestaande distributie. We vonden het onvoldoende om Internet simpelweg als extra advertentiemedium te gaan gebruiken”, verdedigt directeur Sprokholt de trage gang van zaken. Kees Droppert van Spaarbeleg steunt hem, door te stellen dat de verzekeraar terecht heeft gewacht met Internet-activiteiten totdat er voldoende mensen beschikten over een aansluiting: “Je moet op Internet eerst een kritische massa hebben, wil je zo’n website kunnen exploiteren. Aegon is van mening dat je bij deze nieuwe ontwikkelingen niet per se voorop hoeft te lopen, vanuit de filosofie ‘het mag wat kosten, maar het moet ook wat kunnen opleveren’.”
“Het voordeel van de late start van Aegon is dat we in de tussentijd hebben kunnen leren van de fouten van anderen. Wij als Spaarbeleg hebben in dat kader al de nodige kennis en ervaring met Internet opgedaan door in 1996 te starten met een website van onze franchise-organisatie De Spaarbelegger”.
Uit onderzoek blijkt dat de consument zich nauwelijks interesseert voor verzekeringsinformatie op Internet. Waarom zijn jullie er desondanks aan begonnen?
“Verzekeren is inderdaad razend saai. De naakte waarheid van de polis is niet interessant. Daar komen de bezoekers niet voor langs. Wel komen ze als er functioneel voordeel te behalen is. Er moet interactie zijn. Bij ons kan de klant bijvoorbeeld online bankieren”, aldus Droppert. “Vanzelfsprekend is niet iedereen voortdurend met geld en verzekeren bezig. Bovendien trek je met functioneel voordeel vaak alleen bestaande klanten. Bij Spaarbeleg hebben we juist om die reden het babynamen-overzicht opgenomen. Eén van de belangrijkste zoektermen bij zoekmachines als AltaVista en Yahoo is namelijk ‘babynamen’. Het blijkt een belangrijker zoekterm dan bijvoorbeeld ‘sparen’ of ‘beleggen’. Zodra het woord babynaam wordt ingegevoerd, komt de website van Spaarbeleg naar voren.”
Het medium Internet lijkt bij uitstek geschikt voor direct-writers. Zijn jullie het daarmee eens?
Evert Lekkerkerker: “Dat bestrijd ik. Wij weten heel goed hoe we de combinatie van Internet en tussenpersonen moeten inzetten. Het persoonlijk advies zal altijd belangrijk blijven in de verzekeringsbranche, hoe ver de techniek ons ook brengt. Ik zie daarom ook een duidelijke rol weggelegd voor het advies van de assurantie-adviseur in combinatie met het communiceren via Internet”. Lekkerkerker noemt daarbij het voorbeeld van de spaarrekening SpaarVrij, die rechtstreeks via de website kan worden afgenomen. “Dat is een heel duidelijke lead-generator voor tussenpersonen”.
Marketingdirecteur Dijkstra: “Daarnaast ondersteunt Aegon het intermediair ook via Internet. Zo verstrekken wij via onze tussenpersonensite bijvoorbeeld informatie over marketingacties en helpen we het intermediair met het opzetten van een eigen website”. Dat laatste geldt ook voor Spaarbeleg, vult Droppert aan: “We hebben uitgebreid met SpaarAdvies, één van onze grootste tussenpersonen, aan tafel gezeten om hun nieuwe website zo slim mogelijk in elkaar te zetten. De tussenpersonen moeten zich bovendien goed realiseren waar ze aan beginnen, want als je plotseling wordt bedolven onder een enorme berg e-mail is de lol er snel vanaf. Bij Spaarbeleg komen er momenteel per maand zo’n vier- tot vijfhonderd mailtjes binnen”.
De inspanningen leveren volgens Droppert ook wat op: “Spaarbeleg is begin dit jaar van start gegaan met www.spaarbeleg.nl zonder daar veel ruchtbaarheid aan te geven. Nee, ik geef geen productiecijfers, maar wil wel zeggen dat we binnen twee à drie maanden ruim f 500.000 aan marketingkosten hebben bespaard. Dat zijn kosten die we anders gemaakt hadden om leads te genereren voor tussenpersonen of afspraken te regelen”.
Kunnen jullie aangeven welke investeringen voor Aegon gemoeid zijn met het bedrijven van e-commerce?
Sprokholt: “Op het gebied van Internet investeren we momenteel op drie niveaus: allereerst intern met de intranet-toepassing Aegon-line, daarnaast richting het intermediair voor wat betreft de afhandeling van productieprocessen en het verstrekken van portefeuille-informatie via Internet en nu tot slot de investeringen voor de consumententoepassing”. Evert Lekkerkerker: “Daar steken we enkele tonnen in”. Informatiseringdirecteur Sprokholt nuanceert: “Het gaat eerder om miljoenen, tenminste als je ook meetelt wat we in de afgelopen jaren hebben gedaan voor de infrastructuur, zoals de ontsluiting van bestaande systemen en het voor Internet-gebruik aanpassen van de werkplekken van onze medewerkers. Bovendien hebben we de nodige tijd gestoken in het verhogen van het kennisniveau ten aanzien van Internet en in het kweken van enthousiasme voor het nieuwe medium”.
We zijn benieuwd of dat gelukt is. Kijkt u weleens op Internet, meneer Lekkerkerker?
Jazeker, ik heb zelfs thuis een aansluiting en breng meer en meer avonduren al surfend door en bezoek daarbij vele sites. Ik vind het erg leuk allemaal, maar heb nog geen boeken of zo besteld, zoals mijn collega’s hier”.
Evert Lekkerkerker: “Hoe ver de techniek ons ook brengt, de behoefte aan persoonlijk advies blijft altijd bestaan”.
Kees Droppert: “Spaarbeleg heeft de afgelopen maanden dankzij Internet een half miljoen aan marketingkosten bespaard”.
Albert Sprokholt: “Aegon is al jaren bezig met Internet-technologie. Nu vonden wij het echter pas tijd voor een consumentensite”.

Reageer op dit artikel