nieuws

Aegon online met mkb-pensioen

Archief

Aegon biedt mkb’er het Klik en klaar Pensioen, waarbij de tussenpersoon online kostenindicaties kan tonen aan de klant.

“Het daaropvolgende offertetraject en het acceptatieproces verlopen eveneens snel en volledig online.” Alleen het accorderen van de offerte vindt niet online plaats. De tussenpersoon kan via internet volgen hoe de administratieve afwikkeling verloopt. Na het afsluiten van de pensioenregeling kan de werkgever er voor kiezen zelf wijzigingen in zijn personeelsbestand online aan Aegon door te geven.
Gekozen kan worden uit pensioenregelingen met een gegarandeerde uitkering of met een uitkering op basis van beleggingen. Aan het product is een speciale pensioensite gekoppeld, waarop werknemers hun pensioenopbouw kunnen volgen.
Dit voorjaar introduceerde Aegon al het Garant Pensioen voor het mkb, een beschikbarepremieregeling gekoppeld aan een gegarandeerde opbrengst.

Reageer op dit artikel