nieuws

Aegon neemt de leiding in de markt van beleggingsverzekeringen

Archief

Ranglijst levenmaatschappijen

Het premie-inkomen uit individuele guldensverzekeringen daalde in 1993 ten opzichte van het voorafgaande jaar met niet minder dan 5,7 procent, vooral door vermindering van koopsomposten. De verzekeringen in beleggingseenheden vertoonden een forse groei, juist in koopsommen.
De omvang van de zaken in het segment beleggingsverzekeringen is weliswaar relatief klein maar het is wel de innovatieve snel groeiende sector. In deze sector zijn al heel wat maatschappijen actief geworden. Interessant is het om het gedrang te volgen aan deze nieuwe ruif.
Aegon heeft zich in 1993 in één klap bovenaan in de toptien in dit segment genesteld, doch die positie is niet uitsluitend tot stand gekomen door groei, maar ook door overheveling. Met ingang van 1993 verantwoordt Aegon Leven, aldus het jaarverslag, haar individuele verzekeringen, waarbij voor risico van de polishouder belegd wordt in funds, onder de categorie ‘verzekeringen in beleggingseenheden’. Op deze manier verdrong Aegon met een premie-inkomen van f 111 mln in periodieke premies Stad Rotterdam van de eerste plaats. In de koopsommen kwam Aegon met een premie-inkomen van f 53 mln op de vierde plaats.
In de beleggingsverzekeringen tegen periodieke premie zijn nu ook Royal Nederland (f 22 mln) en Amev (f 19) in de top-tien gekomen. In de sector koopsommen bleef Royal op de tweede plaats, maar haar premie-inkomen als basis voor die positie steeg intussen wel naar f 63 (17) mln.
Legal & General en Robein werden in de beleggingsverzekering tegen periodieke premie uit de top-tien verdrongen.
Interpolis rapporteerde over 1992 uit beleggingsverzekeringen tegen periodieke premie een premie-inkomen van f 23 mln. In 1993 was het een bedrag van f 57 mln, uitsluitend in de vorm van koopsommen.
Guldensverzekeringen
In de individuele guldensverzekeringen tegen periodieke premie heeft Hooge Huys de tiende plaats veroverd in de top-tien. In deze categorie verzekeringen tegen koopsom valt de diepe val op van Interpolis. Centraal Beheer en Zwitserleven zijn in deze ranglijst de enige groeiers.
In de top-tien van collectieve verzekeringen tegen periodieke premie valt de groei op van Aegon en, in mindere mate, van Nationale-Nederlanden.
Blijkens de lijst van de 25 grootste maatschappijen in levensverzekeringen is het marktaandeel van de twee grootste, Nationale-Nederlanden en Aegon, nog groter geworden. Interpolis levert ruim 1,5 procent in, en Amev ruim 1 procent. Amev incasseerde in 1993 bijna f 300 mln minder premie-inkomen, maar de winst bleef exact gelijk!
Qua concern in levensverzekeringen zijn trouwens ook Nationale-Nederlanden en Aegon de grote groeiers in marktaandeel.
Hieronder enige opmerkelijke ontwikkelingen bij maatschappijen in 1993.
Postbank
De jonge Postbank Leven haalde aan periodieke premies binnen f 13 (vorig jaar 3,4) mln en aan koopsommen f 41,8 (47,4) mln. De maatschappij noteerde een winst van f 2 mln tegenover een verlies over 1992 van f 10,5 mln.
Bij DSM Pensioenverzekeringmaatschappij ging het premie-inkomen terug van f 287 mln (koopsom) in 1992 naar f 135 mln (periodieke premies) in 1993. Deze maatschappij verzekert pensioenregelingen en herverzekert pensioenfondsen voor de talrijke DSM-dochters. De premie die betaald wordt door de werkgever, is in 1993 fors gedaald door de verleende korting, aldus een woordvoerder. Door de loonmatiging is de aanpassing van de pensioenaanspraken en ingegane pensioenen minder kostbaar.
Falcon zag zijn winst van f 3,2 mln in 1992 omslaan in een verlies van f 3 mln in 1993, bij een stijging van het premie-inkomen tot f 55 (46) mln.
NVG
NVG Leven (Aegon) verdubbelde in 1993 zowel premie-inkomen als winst. De premie beliep f 33 (15) mln en de winst was f 4 (1,3) mln.
Spaarbeleg Kas (Aegon) groeide in premie-inkomen naar f 33 (25) mln en de winst sprong naar f 7,8 (4,5) mln.
Ohra Leven zag haar premie-inkomen stijgen tot f 185 (153) mln, maar het resultaat sloeg om van een winst van f 2,4 naar een tekort van f 1,5 mln. Bij Ohra Pensioen steeg het premie-inkomen tot f 29 (24) mln, maar werd het resultaat gehalveerd tot f 7,2 (14,6) mln.
Optas Pensioenen
Bij Optas Pensioenen, de levensverzekeraar van het pensioenfonds voor het havenbedrijf, verdubbelde zich de winst tot f 15 (7,3) mln bij een daling van het premie-inkomen tot f 44 (57) mln.
Reaal Leven herstelde het rendement: een winst van f 24 (0) mln. Royal Leven noteerde een premie-inkomen van f 125 (53) mln en kwam op een hoger tekort van -f 4,1 (-2) mln.
Bij Zilveren Kruis Leven daalde de premie tot f 37 (39) mln en liep het verlies terug tot -f 3,2 (-6,6) mln.
Nieuwe maatschappijen in het totaaloverzicht zijn ABN Amro Leven, Kunst & Cultuur Pensioen- en Levensverzekering en NVS Leven.

Reageer op dit artikel