nieuws

Aegon neemt belang in Meetingpoint

Archief

Zes jaar na de start van het transactieplatform Meetingpoint gaat nu ook Aegon producten beschikbaar stellen via dit platform. Om het belang van Meetingpoint te onderstrepen, wordt Aegon ook meteen aandeelhouder.

“Wij committeren ons daarmee heel nadrukkelijk aan Meetingpoint en willen daarmee ook het belang van dit platform voor de branche onderstrepen”, verklaart Aegon-directeur Peter Varenkamp de stap van Aegon om ook als aandeelhouder te participeren in Meetingpoint.
Steven Jonkman, directeur van Meetingpoint, is blij met de stap van Aegon. “Ons doel is om ketenintegratie en operationele efficiency in de intermediaire branche naar een hoger plan te brengen. Doordat een grote intermediairmaatschappij als Aegon nu ook instapt, komt dat doel steeds dichterbij.”
Ook Jos Baeten, topman van Fortis Verzekeringen en voorzitter van Meetingpoint is enthousiast. “Meetingpoint heeft vele jaren lang geïnvesteerd in de creatie van dit platform om elektronisch zakendoen tussen intermediair en maatschappijen te bevorderen in het belang van de bedrijfstak. Onze ambitie is altijd groot geweest en we zijn blij met de extra prikkel die de komst van Aegon geeft. Daarmee erkent de branche Meetingpoint als een platform, zoniet het belangrijkste platform om het elektronisch zaken doen tussen intermediair en intermediairmaatschappijen te faciliteren.”
“Verder vindt Baeten dat door Meetingpoint de kosten in de keten teruggebracht worden, waarmee het platform helpt de positie van intermediair concurrerend te houden.”
Traag
Volgens Aegon-directeur Peter Varenkamp is Aegon geen traagheid te verwijten. “Inderdaad kregen wij al enige tijd vragen van het intermediair wanneer wij nu eindelijk op Meetingpoint zouden aansluiten. Maar, alles op zijn tijd. Als we digitaal gaan, dan moet ook alles digitaal wat digitaal kan én wij wilden dat er geen mensenhanden of Adidas-schoenen meer aan te pas kwamen, ofwel straight through processing. Alles gaat rechtstreeks de backoffice in en weer terug naar het intermediair. Wij hebben de afgelopen twee jaar fors geïnvesteerd in onze administratie. De achterstanden zijn onder controle en de klanttevredenheid stijgt. Nu heb ik groen licht.”
Brievenbus
Aegon zegt nog niet tegen het intermediair dat producten alleen via digitale weg aangevraagd mogen worden. “Nee, we lassen de brievenbus nog niet dicht. We gaan deze samenwerking met Meetingpoint via onze buitendienst uitrollen. Iedereen die wil aansluiten, krijgt die mogelijkheid. En natuurlijk komt er een tijd dat we het alleen nog langs digitale weg willen hebben, maar dat is nu nog niet.”
MP4U
Jonkman vult aan dat tussenpersonen de tijd moeten krijgen om om te schakelen. “Wij hebben nu ongeveer driehonderd kantoren aangesloten op de webapplicatie MP4U, waardoor consumenten via de website van de tussenpersoon direct polissen kunnen sluiten. De keuze is echter aan de tussenpersoon. Hij bepaalt of de klant die mogelijkheid kan benutten of dat hij die klant eerst bij hem aan tafel wil hebben. Wij constateren met het Triple A Team, dat wij samen met de NBVA in het leven hebben geroepen, dat tussenpersonen weliswaar de module hebben, maar niet weten hoe ze vervolgens de klant op de website moeten krijgen.”
“Het is niet mijn streven om zoveel mogelijk kantoren te voorzien van MP4U, maar om tussenpersonen te leren hoe die klant te bereiken en dat is niet alleen door een webapplicatie op je site te plaatsen. Daar moet een marketingstrategie achter zitten”, aldus Jonkman.
GIM-koppeling
Ondanks de standaarden die het standaardisatie-instituut Sivi in de markt heeft gezet, blijft de acceptatie van de GIM-koppeling achter bij de verwachtingen. Varenkamp herkent dat beeld. “Het is het aloude verhaal van de kip en het ei: de tussenpersoon vindt het aan de ene kant ingewikkelde materie en ziet tegelijkertijd dat verzekeraars niet alle producten via de GIM-koppeling aanbieden. De verzekeraars op hun beurt vinden dat tussenpersonen te weinig gebruik maken van de GIM-koppeling.”
“En”, voegt Varenkamp er aan toe, “het is ook complexe materie en niet iedereen heeft die kennis in huis.”
Gevraagd naar de rol van Sivi in dit geheel, stelt Varenkamp, die in het Sivi-bestuur zit, dat het standaardisatie-instituut geen dwangmiddel tot zijn beschikking heeft. “De rol van Sivi om de GIM-koppeling breed geaccepteerd te krijgen, is op dit moment onderwerp van discussie in het bestuur. Er moet vanuit het Sivi initiatief komen om de voordelen van GIM voor het voetlicht te krijgen. Maar je moet reageren vanuit kracht in plaats van uit macht.”
Meetingpoint ziet voor zichzelf hier ook een rol weggelegd. “Wij kunnen in het kader van Meetingpoint de GIM-koppeling ‘inregelen’ voor het intermediair.”
Auto
Aegon start in juni op Meetingpoint met de autoproducten Auto op Maat; premieberekenen en aanvragen zijn de eerste mogelijkheden. In de loop van het jaar komen muteren en inzien daarbij. Andere producten die ook nog dit jaar of in de loop van volgend jaar op Meetingpoint beschikbaar komen, zijn: Woon- en VrijeTijdpakket, Garantie Koopsom, Garantie Inkomen, UitvaartZorg en UitvaartkostenPlan. Andere producten komen grotendeels beschikbaar via het extranet van Aegon.
Bij Meetingpoint zijn met Aegon erbij nu twaalf maatschappijen aangesloten. Dat zijn Aegon, Delta Lloyd, Fortis ASR, Generali, Reaal, Europeesche, De Goudse, De Amersfoortse, Yarden, Monuta, Ardanta en het assuradeurenbedrijf Turien & Co. In totaal telt Meetingpoint nu zesduizend aansluitingen.
bij het ondertekenen van het contract.

Reageer op dit artikel