nieuws

Aegon Nederland: amper premiegroei, 10% meer winst

Archief

Bij Aegon Nederland is vorig jaar het premie-inkomen met 1% gestegen naar € 3

665 (3.615) mln. De nettowinst steeg met 10% tot € 1.014 (920) mln, vooral dankzij hogere beleggingsopbrengsten. Uit levensverzekeringen kwam € 3.021 (2.982) mln aan premie binnen. Er was een daling bij individuele polissen en groei in de collectieve markt. Aan premies Schade kwam € 445 (443) mln binnen, bij Ongevallen en Ziekte € 191 (188) mln. Bij de bemiddelingsdochter Meeùs is vorig jaar een lager resultaat geboekt dan in 2004, bij een gelijkgebleven inkomen. Meeùs komt volgende week met de jaarcijfers.

Reageer op dit artikel