nieuws

Aegon meer afhankelijk van prestaties in buitenland

Archief

Aegon wordt in toenemende mate afhankelijk van haar prestaties in het buitenland, met name in de VS. Het aandeel van Aegon Nederland in de concernresultaten is vorig jaar gedaald tot 47% (1997: 52%) van de brutowinst en tot 27% (30%) van de brutopremie. De overname van Transamerica, die ruim f 21 mld kost, doet deze percentages dit jaar verder slinken.

Wereldwijd steeg de nettowinst van Aegon met 25% naar f 2.748 (2.205) mln bij een brutopremie van f 25.453 (21.006) mln, een groei van 21%. De omzet nam toe met eveneens 21% naar f 37.857 (31.309) mln. Driekwart van de premietoename komt uit de VS (Providian). De overname van Transamerica zal deze cijfers verder opstuwen en Aegon op de Amerikaanse ranglijst naar omzet een derde plaats opleveren achter koploper Prudential en nummer twee Metropolitan Life.
De brutowinst van Aegon Nederland bedroeg vorig jaar f 1.605 (1.468) mln; na aftrek belastingen bleef een bedrag van f 1.300 (1.203) mln over. Het levenbedrijf nam verreweg het grootste deel in de brutowinst voor haar rekening: f 1.272 (1.147) mln. De brutopremie van Aegon in ons land groeide met 11% naar f 6.974 (6.269) mln.
Levenbedrijf
Het leven- en pensioenbedrijf van Aegon is goed voor 86% van de brutowinst en 75% van de brutopremie. Het Nederlandse leven- en pensioenbedrijf heeft met een groei van 14% in brutopremie naar f 5.787 (5.096) mln een belangrijk aandeel daarin. De groei is volgens bestuursvoorzitter Kees Storm vooral te danken aan de prestaties van Aegon Particulieren, Spaarbeleg en volmachtbedrijf Van Nierop, die in toenemende mate bij de huisverzekeraar sluit. De koopsomposten van alle Nederlandse bedrijfsonderdelen namen met 22% toe tot f 2.111 (1.730). De periodieke premies stegen met 10% naar f 3.286 (2.987) mln.
Spaarbeleg presteerde opnieuw goed vorig jaar. De spaar(kas)dochter zag de inleg van spaargelden op dagelijks opvraagbare rekeningen (RenteRekening) toenemen tot boven de f 11 mld, afkomstig van meer dan 1,4 miljoen rekeninghouders. De productie van het aandelenleaseproduct Sprintplan is volgens Paul van de Geijn, lid van de raad van bestuur, met 20% gestegen.
Schadebedrijf
Het Nederlandse schadebedrijf incasseerde vorig jaar een winststijging van 22% naar f 101 (83) mln bij een brutopremie van f 962 (974) mln.
In Ziekte en ongevallen werd de brutowinst bijna verdubbeld tot f 52 (29) mln; het overige schadebedrijf boekte een lichte daling in brutowinst: f 49 (54) mln door toedoen van grote stormschades, enkele busongevallen in Frankrijk en het vormen van een reserve voor het millenniumrisico van bedrijven tot maximaal f 76 mln. De totale kosten voor de introductie van euro en millenniumaanpak bedragen voor Aegon f 370 mln, aldus Storm.
De bankactiviteiten brachten f 232 (238) mln aan winst voor belastingen in het laatje, mede door de verkoop van FGH Bank. Aegon benadrukte nogmaals geen handelsbank te willen overnemen, maar te kiezen voor samenwerking op deelgebieden. “We willen wel met ze uit dansen, maar niet met ze trouwen”, aldus Storm. In de te vormen combinatie Labouchere/AOT krijgt Aegon een belang van 63%. Verkoop van dat belang moet volgens Storm minimaal f 1 mld opleveren. Aegon Nederland brutopremie 6.974 6.269 nettowinst 1.300 1.203 Levenbedrijf brutopremie 5.787 5.096 brutowinst 1.272 1.147 Schadebedrijf brutopremie 1.187 1.173 w.v. ziekte/ongevallen 225 199 brutowinst 101 83 w.v. ziekte/ongevallen 52 29 Bankbedrijf omzet 327 333 brutowinst 232 238

Reageer op dit artikel