nieuws

Aegon-medewerkers zijn tevreden

Archief

De medewerkers van Aegon zijn over het algemeen tevreden over hun werkgever. Dit blijkt uit een onderzoek van het bureau BusinessWise. De resultaten van het onderzoek werden weergegeven in het interne blad InterAegon. In vergelijking met een landelijke benchmark onder financiële dienstverleners springt Aegon er beter uit op het gebied van tevredenheid ten aanzien van het werk, de werkgever en de manager. Men is vooral tevreden over ‘samenwerken en plezier’. Negentig tot honderd procent werkt plezierig samen en is zeer tevreden over de interne samenwerking. Volgens 88% is de balans werk/privé ook goed in evenwicht en 80% tot 85% is tevreden over de ontwikkelingsmogelijkheden binnen Aegon.

Er zijn ook zaken die beter moeten. De scores ten aanzien van de managers lopen sterk uiteen. Directeur Personeelszaken René Ydema vat het als volgt samen. “Managers kunnen goed vertellen wat er moet gebeuren, maar daarna worden de medewerkers te veel aan hun lot overgelaten.” Ook over de resultaatgerichtheid is de Aegon-medewerker minder te spreken. “Men is wel tevreden over de doelstellingen en men weet wat er van hen wordt verwacht, maar ten aanzien van de terugkoppeling van de resultaten en de voortgangsbesprekingen is men minder tevreden.” Verder bestaat er onduidelijkheid over de verbetering van de klantfocus. Een kleine 70% geeft aan dat de doelstellingen bekend zijn, maar hoe de kwaliteit van de dienstverlening moet worden verbeterd is onduidelijk. Ydema: “Het thema is bekend, maar blijft vaag en algemeen.”
Het onderzoek ‘Meting Mening  Medewerkers’ betrof een nulmeting over 2004. Een volgend onderzoek staat gepland voor 2006.

Reageer op dit artikel