nieuws

Aegon lanceert produkten voor risico’s Ziektewet en Arbowet

Archief

Aegon heeft drie verzekeringen op de markt gebracht die de financiële risico’s van de ondernemer dekken in het kader van de nieuwe Ziektewet en Arbowet. De produkten zijn gepresenteerd aan 200 tussenpersonen.

De ontwikkeling van de nieuwe verzekeringsprodukten is een gevolg van een onderzoek door Aegon onder ondernemers. De maatschappij wilde meer duidelijkheid verkrijgen over de wijze waarop het bedrijfsleven met de nieuwe wetgeving om zou gaan. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de ondernemer de personeelskosten beheersbaar wil houden, maar zeker niet alle risico’s wil verzekeren. Kleinere ondernemingen zouden verder een grote behoefte hebben aan praktische informatie.
Drie produkten
Op basis van de onderzoeksresultaten heeft Aegon drie nieuwe produkten gepresenteerd aan het intermediair.
De Eigen Risicopolis geeft dekking – afhankelijk van het aantal arbeidsplaatsen en de gemiddelde loonsom in de bedrijfstak – voor de periode van minimaal twee en maximaal zes weken waarin de ondernemer het ziektewetrisico zelf moet dragen.
De Aanvullingsverzekering vult het verschil aan tussen de 70%-uitkering van de Ziektewet en het oorspronkelijk salaris tot maximaal het wettelijk dagloon van f 286,84. De werkgever bepaalt tot welk percentage het ziektegeld moet worden aangevuld.
De Compleetverzekering is een combinatie van beide eerdergenoemde polissen.

Reageer op dit artikel