nieuws

Aegon krijgt gelijk in procedure over pensioenshoppen

Archief

De Haagse rechtbank heeft in een tegen Aegon aangespannen procedure omtrent pensioenshoppen (zie AM 10, pag. 41) de eiser in het ongelijk gesteld.

Aegon had uiteindelijk aangeboden om het pensioenkapitaal, rekening houdende met het standpunt van staatssecretaris Hoogervorst (brief aan Tweede Kamer dd. 26 april), over te dragen aan een andere maatschappij. Dit zou dan kunnen gebeuren onder de door de bewindsman geformuleerde voorwaarden. De betrokken verzekeringnemer bleef evenwel een onvoorwaardelijke overdracht verlangen.
De Haagse rechtbank heeft uitgesproken, dat de verzekeringnemer de procedure “nodeloos en lichtvaardig” heeft aangevangen. Diens vordering werd “wegens het ontbreken van een redelijk belang” afgewezen.

Reageer op dit artikel