nieuws

Aegon komt met een ‘stop loss’- ziektewetprodukt

Archief

Ook Aegon heeft een produkt ontwikkeld voor bedrijven die in het kader van de ziektewet eigen-risicodrager willen worden. De maatschappij beperkt zich tot een stop loss-dekking en een garantieverzekering.

Voor de garantieverzekering werkt Aegon samen met de op dit terrein gespecialiseerde maatschappij Interborg.
De hoogte van het eigen risico in de stop loss-verzekering wordt in eerste instantie bepaald aan de hand van het ziekteverzuim in de drie voorgaande jaren. De ziektewetverzekeringen van Aegon kennen een contractsduur van 2 jaar. De provisie voor het intermediair is afhankelijk van de jaarpremie, en kent een basis van 15% tot aan het niveau van f 25.000 jaarpremie. Daarboven is sprake van een (stijgend) vast bedrag plus een (dalend) percentage van de premie.

Reageer op dit artikel