nieuws

Aegon: klant moet instemmen met overdracht bankposten

Archief

De BAE Groep is verbaasd over de werkwijze die Aegon sinds kort hanteert bij de overname van een assurantieportefeuille die bancaire rekeningen bevat, zoals beleggingsrekeningen. De overnemende tussenpersoon moet de rekeninghouder persoonlijk toestemming voor de overdracht vragen.

“Wij mogen aan het intermediair op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens 2001 geen informatie verstrekken over rekeningen en rekeninghouders, tenzij de rekeninghouder daarmee schriftelijk akkoord is gegaan”, verklaart Aegon de nieuwe werkwijze. “Ook de Autoriteit Financiële Markten verbiedt cliëntenremisiers en financiële instellingen om klantengegevens aan derden te verstrekken, tenzij dat contractueel uitdrukkelijk is overeengekomen met de klant.”
De BAE Groep vindt dit onevenredig veel werk. “Deze ontwikkeling is zeer recent, want tot nu toe werd overgevoerd zoals het ook gebruikelijk is bij verzekeringen. Het komt er eigenlijk dus op neer dat u wel een portefeuille mag opbouwen, maar er daarna niet over mag beschikken”, schrijft BAE aan de aangesloten kantoren.
De interpretatie die Aegon geeft aan de wet, wordt niet gedeeld door andere bankverzekeraars. SNS Reaal zegt bij overname van een portefeuille de tussenpersoon niet te verplichten individueel contact op te nemen met bancaire klanten. “Wij hanteren dezelfde werkwijze als bij assurantieportefeuilles. Onze juristen kunnen geen wettelijke bepalingen vinden waaruit blijkt dat dit niet mag”, zegt woordvoerder Marcel Evertsen.
Ook bij ING wordt niet voorgeschreven dat de klant benaderd moet worden met een verzoek om toestemming. “De overname van een portefeuille wordt alleen schriftelijk vastgelegd tussen de verkopende en de overnemende partij.”, aldus woordvoerder René de Sevaux van Nationale-Nederlanden. “Wij laten het intermediair wel weten dat wij ervan uitgaan dat zij de klant op de hoogte stellen van de overdracht. Die kan dan zelf bepalen of hij daarmee akkoord gaat.”

Reageer op dit artikel