nieuws

Aegon hoeft Frisia na verkorten looptijd geen misgelopen provisie

Archief

te betalen

Assurantiekantoor Frisia uit Den Haag heeft in hoger beroep een rechtszaak tegen Aegon verloren. Het kantoor eiste de misgelopen provisie op een aansprakelijkheids- en opstalpolis van een Vereniging van Eigenaren (VVE), nadat Aegon na bemiddeling van het Klachteninstituut Verzekeringen de looptijd van de polissen had teruggebracht van tien naar één jaar.
Frisia, sinds 2000 tussenpersoon van een VVE in Haarlem, krijgt in november 2003 de vraag van de vereniging of de polis kan worden opgezegd. Reden is de invoering van de terrorismeclausule. Aegons antwoord luidt dat de opzeggingstermijn reeds verstreken is.
De VVE, die erachter is gekomen dat de polissen veel goedkoper ondergebracht kunnen worden bij Centraal Beheer, schakelt daarop meteen het Klachteninstituut Verzekeringen in. Na diens tussenkomst brengt Aegon de looptijd van de beide polissen terug van tien tot één jaar.
Frisia brengt naderhand voor de VVE de polissen onder bij Centraal Beheer, uiteraard zonder hiervoor provisie te ontvangen. Frisia claimt dan ook door Aegons toedoen de VVE als klant te zijn kwijtgeraakt; had Aegon namelijk wel met Frisia overlegd over het omzetten van de polissen, dan had Frisia ze onder kunnen brengen bij een andere intermediairverzekeraar.
Veel werk
De Haagse rechtbank oordeelt dat het Aegon vrijstond om, zonder de instemming van Frisia, de looptijd te verkorten. De maatschappij is niet tekortgeschoten door het assurantiekantoor niet schadeloos te stellen voor de gederfde provisie.
In hoger beroep oordeelt het hof dat het recht op provisie van de tussenpersoon (krachtens art. 17 lid 2 Wabb) vervalt, zodra de verzekering niet meer tot zijn portefeuille behoort. Het stond Aegon vrij het belang van de VVE te prevaleren boven dat van de tussenpersoon, stelt het hof.
Het argument van Frisia dat het veel werk heeft gehad aan de verzekeringen en dat verwachtte terug te verdienen door het langdurig ontvangen van provisie, schuift het hof van tafel. “Het risico van een onverwachte voortijdige beëindiging van verzekeringen en daarmee van provisieaanspraken, is in beginsel voor rekening van de assurantietussenpersoon.”
Geen alternatief
Ook het feit dat Frisia de VVE is kwijtgeraakt als klant is Aegon volgens het hof niet aan te rekenen. “Frisia heeft niet gemotiveerd gesteld welke verzekeringspolis van welke verzekeraar zij de VVE had kunnen aanbieden die wat betreft dekking, premie en overige voorwaarden vergelijkbaar was met de offerte van Centraal Beheer waarover de VVE reeds beschikte.” Het hof acht het niet aannemelijk dat Frisia een goed alternatief had kunnen bieden, “gelet op het feit dat Centraal Beheer een direct writer is en […] en dit in zijn algemeenheid een lagere verzekeringspremie met zich meebrengt.”

Reageer op dit artikel