nieuws

Aegon handelt schades digitaal af

Archief

Na een succesvolle proef met ABClaims en zes assurantiekantoren stapt Aegon in april voor inboedel- en opstalpolissen over op geautomatiseerde schadebehandeling. De verzekeraar is daarmee de eerste die in samenwerking met systeemhuis ABZ schades volledig digitaal én volgens de All Finance Data (AFD)-standaard van Sivi afhandelt.

Concreet is Aegon echter de derde verzekeraar die aankondigt de stap te zetten naar geautomatiseerde schadebehandeling. Vorig jaar liet Unigarant weten eveneens dit voorjaar ‘live’ te gaan met het Certigo-pakket van Netaspect en vorig jaar juni lanceerde de Noordhollandsche van 1816 een eigen systeem.
“We zijn bij Aegon bezig om 100% digitaal te gaan”, vertelt manager Schade & Expertise Vervoer Jan Veldhuizen. “Enerzijds om de tussenpersoon te ondersteunen in zijn proces en anderzijds om onze processen zo te optimaliseren, dat er een kostenreductie optreedt. Want in deze markt draait het nu eenmaal sterk om prijs en gemak.”
De administratiekosten per schadedossier bij traditionele behandeling bedragen gemiddeld tussen de _ 40 en _ 50. Mochten er nog vragen van de klant of de tussenpersoon beantwoord moeten worden, zoals over de voortgang van het dossier, dan komt daar voor een gemiddelde verzekeraar nog eens bijna _ 40 bij.
“Geautomatiseerde schadebehandeling is sneller en uiteindelijk ook goedkoper. En dat kan weer naar de consument worden vertaald in een lagere premiestelling, als dit zich helemaal gaat bewijzen zoals wij verwachten”, aldus Veldhuizen.
ABClaims
De winst zit voor een belangrijk deel in een gestructureerde en uniforme aanlevering van alle gegevens door de tussenpersoon. Aegon gebruikt daarvoor voorlopig nog een GIM-formulier, maar in een volgende versie van het systeem wordt overgestapt op het vrijwel identieke ABClaims van ABZ. “Je wordt hiermee door de schade geleid en kunt bij het invullen op het scherm eigenlijk geen elementen vergeten of overslaan, omdat het ‘formulier’ op de polissen is afgestemd. Er is daardoor ook minder correspondentie nodig tussen de maatschappij en de tussenpersoon.”
Met het oog op de toekomst heeft Aegon ervoor gekozen bij de digitale schadebehandeling Sivi-gecertificeerd te gaan werken, vertelt Veldhuizen “Immers, door gebruik te maken van de gegevensstandaard (AFD) kunnen we ons in positieve zin onderscheiden. Het voordeel voor de tussenpersoon is dat daardoor allerlei elementen uit zijn database, nodig om het formulier in te vullen, automatisch geplaatst worden. Dus als hij een polisnummer intikt, staan de naw-gegevens van de verzekerde er al in. De daarvoor benodigde GIM-koppeling ligt er nu nog niet helemaal, maar daar zijn we hard mee bezig.”
Beslisboom
Inboedel- en opstalschades die online bij Aegon worden gemeld, worden doorgelinkt naar een zogeheten rules engine, een elektronische ‘beslisboom’ waar alle polisregels en rekenregels in zijn gezet om te komen tot een juiste beoordeling van de claim, vertelt Veldhuizen. “Iedere claim loopt daar in enkele milliseconden doorheen en dan kunnen er vervolgens drie dingen plaatsvinden: er is recht op uitkering en dan wordt ook berekend hoe groot deze moet zijn, er is geen recht op uitkering of er is nog extra informatie nodig en dan gaat zo’n claim naar de afdeling waar hij verder wordt afgehandeld. Dat is in grote lijnen het proces dat we nu, samen met ABZ, hebben neergezet.”
Op termijn draait ook de schadeafhandeling in natura via HerstelVerzekerd mee in het nieuwe digitale systeem. Maar nog niet in deze eerste versie.
Fraude
Om fraudegevallen te kunnen signaleren is een koppeling gemaakt met de Fish-database, vertelt Veldhuizen: “Daar wordt gekeken of er gekke dingen zijn. Je zou je kunnen voorstellen dat we in de toekomst een koppeling maken met een uitgebreid fraudedetectiesysteem waar we nu inventariserend onderzoek naar doen. Er zijn overigens wel controles in ons eigen systeem ingebouwd en daarnaast zullen we heel specifiek en grondig steekproefcontroles gaan houden. Want straight through processing betekent niet dat alles er ongecontroleerd door gaat! We blijven daarnaast controleren en in een aantal gevallen doen we dat heel streng.”
Werkgelegenheid
Voor de werkgelegenheid bij Aegon heeft de invoering van digitale schadebehandeling beperkte consequenties, aldus Veldhuizen. “Wij verwachten dat uiteindelijk zestig van de honderd schadegevallen in de praktijk geautomatiseerd worden afgehandeld. Dat moet haalbaar zijn. Tijdens de laatste herstructureringsronde hebben we ervoor gekozen om een deel van het werk uit te besteden. Aan partijen als CED, Bartok en anderen. De invoering van deze geautomatiseerde manier van werken zal uiteindelijk consequenties hebben voor het uitbestede werk, dat is duidelijk. De mooie kant voor de mensen die hier schades blijven doen, is dat het eenvoudige werk, het saaie werk zou ik haast willen zeggen, ophoudt. Wat overblijft zijn de dingen die uit het systeem vallen en dat maakt het werk juist leuk en spannend.”
Veldhuizen verwacht dat Aegon in de tweede helft van het jaar “met een slag om de arm”ook voor avp, motorrijtuigen- en reisverzekeringen kan overgaan op digitale schadeafhandeling.
volledig digitaal.

Reageer op dit artikel