nieuws

Aegon gaat schip in met failliet Raad

Archief

De rechtbank in Arnhem heeft, tien dagen na het verlenen van surséance van betaling, het faillissement uitgesproken over de Raad Holding, franchisegever van bijna 140 Raad Administratiewinkels. Raad is voor 35% in handen van Aegon, dat kan rekenen op een verliespost van ruim f 2 miljoen.

“Een financieel debacle”, zo typeert de Nijmeegse curator W. Aerts het faillissement van Raad Holding en de daaronder vallende vennootschappen, te weten: Raad Administratie Consultants, CeKaZet (oftewel Raad Assurantiën), Mentor en Omnivisie Personeelsmanagement. “Geen enkele onderneming kan het zich permitteren jarenlang verliezen te lijden die even hoog of zelfs hoger zijn dan de netto-omzet.”
Licentie
Onder dochtervennootschap Raad Administratie Consultants vallen de bijna 140 franchisenemers. Onder de naam Raad Administratiewinkel hielden zij zich bezig met het opstellen van jaarberichten en belastingaangiftes voor het midden- en kleinbedrijf.
De consulenten hebben licentie-overeenkomsten gesloten met de commanditaire vennootschap Mentor, die weer eigendom is van Raad Holding. De franchisegever stortte daarvoor f 30.000 als beginkapitaal, in ruil voor rente en winstdeling. De administratieconsulenten kregen tevens de beschikking over een lening van f 100.000 van Van Lanschot, net als Aegon aandeelhouder van Raad.
Met Raad Assurantiën – voorheen CeKaZet (Zoetermeer) – hadden de consultanten een (parttime)loondienstverhouding. Het loon bestond uit provisie.
Verliezen
Volgens curator Aerts zijn er twee hoofdoorzaken aan te wijzen voor het faillissement. “De omzet van de aangesloten consulenten heeft bij lange na niet aan de verwachtingen voldaan. Daarmee zijn zowel de licentievergoedingen als de exploitatie-opbrengsten en de provisie-inkomsten belangrijk achtergebleven bij de jaarlijkse prognose.”
“De kosten, met name van de relatief dure centrale organisatie (vaktechnische ondersteuning, trainingen en marketing), stonden in wanverhouding tot de lage opbrengsten.” De verdubbeling van het aantal franchisekantoren in anderhalf jaar tijd zorgde eveneens voor een kostenverhoging. Verder vermeldt de curator het gedwongen vertrek van directeur Vic Nuy, na een conflict met het bestuur.
Hoge kosten en lage opbrengsten leidden in 1997, 1998 en 1999 tot verliezen uit gewone bedrijfsvoering van respectievelijk f 2,5 mln, f 2,7 mln en f 3,1 mln. Het groepsvermogen daalde hierdoor van f 7,6 mln eind 1997 tot f 1,8 mln eind vorig jaar. Raad kampte toen al met f 4 mln aan schulden aan kredietinstellingen en f 3,25 mln aan achtergestelde leningen.
De laatste soort leningen zijn afkomstig van de aandeelhouders Berk Accountants (1,5 mln), Van Lanschot (0,7 mln) en Aegon (f 1,0 mln). In de hoedanigheid van aandeelhouder had Aegon medio 1998 al f 1,1 mln gestoken in de Raad Holding.
Vooruitzichten
De curator noemt de vooruitzichten voor de crediteuren van Raad “uiterst onzeker”. De activa bestaan namelijk uit commanditair kapitaal (f 4 mln) en vordering op de franchisers (f 2,2 mln). Vorderingen die “uiterst onwaarschijnlijk” invorderbaar zullen zijn.
Aan passiva heeft de curator staan: (achtergestelde) leningen f 7,25 mln, vordering fiscus en bedrijfsvereniging f 0,25 mln, preferente loonvorderingen f 0,15 mln en crediteuren f 2,27 mln; in totaal dus bijna f 10 mln. Verder is er een groot aantal claims ingediend, vooral tegen Raad Administratie Consultants.
FRA
Raad Administratiewinkels is eigendom van Berk Accountants (54,84%), Aegon Nederland (35,48%) en Van Lanschot Bankiers (9,68%). Het bedrijf, met hoofdvestiging in Culemborg, werd in 1994 opgezet door de Financiële Raadgevers Associatie (FRA) en Berk. FRA verkocht, omdat het zelf in financiële problemen verkeerde, medio 1998 zijn aandelen aan Aegon, dat in Raad “een interessante belegging” zag.

Reageer op dit artikel