nieuws

Aegon erkent achterstanden

Archief

‘Aegon ontkent achterstanden’ kopte AM in de vorige editie (pag. 5). Die stelling behoeft nuancering: de verwerking van mutaties en opmaak van nieuwe individuele pensioenpolissen verloopt met forse vertraging.

“Jullie vraag is opgevat als een vraag over Aegon Leven Individueel en daar zijn geen of nauwelijks achterstanden”, aldus woordvoerder Marjolein Wester. “Maar in het pensioenbedrijf bestaan die wel degelijk. Daar doen we ook niet geheimzinnig over. Half augustus hebben we het intermediair er nog een brief over gestuurd.”
In de brief zegt Aegon aanpassingen van de individuele pensioenportefeuille aan nieuwe wet- en regelgeving te combineren met de overgang van 65.000 polissen naar een ander administratiesysteem. “De verwerking van mutatieverzoeken en opmaak van nieuwe verzekeringen is door bovengenoemde aspecten helaas onder druk komen te staan.” Aegon benadrukt dat de problemen geen betrekking hebben op de collectieve pensioenregelingen.
Extra medewerkers
Aegon heeft voor het wegwerken van de administratieve vertragingen twintig medewerkers extra aan het pensioenbedrijf toegevoegd. De grootste prioriteit ligt bij nieuwe aanvragen. “Die voorraad werken we als eerste weg”, stelt Jeroen de Munnik, voorzitter van het managementteam van het Service Center Pensioen. “Gemiddeld bedraagt de wachttijd voor een nieuwe polis die nu wordt ingediend nog twee weken.”
Mutaties worden eveneens in een volgorde van prioriteit verwerkt: eerst de mutaties die dateren van vóór 1 januari 2004, dan aanpassingen aan nieuwe wet- en regelgeving en ten slotte de reguliere mutaties vanaf 1 januari 2004. Mutaties ‘dienstverlating’ en ‘overlijden’ worden direct behandeld. “Onze verwachting is maart 2005 volledig klaar te zijn.”

Reageer op dit artikel