nieuws

Aegon en NN trekken winstgarantieregeling in

Archief

Aegon heeft voor de individuele winstdelende levensverzekeringen tegen premiebetaling de winstgarantieregeling (op overrentedeling) per 15 augustus ingetrokken.

Nationale-Nederlanden heeft haar winstgarantieregeling (op winstbijschrijving op de einddatum, op basis van maatschappijwinstdeling) eveneens ingetrokken.
Verscheidene andere levensverzekeraars zijn Aegon en NN in deze maatregel voorgegaan.
Aanvragen die het hoofdkantoor van Aegon hebben bereikt nà 15 augustus, komen niet meer in aanmerking voor winstgarantie. In gevallen dat vóór 15 augustus een Aegontel-offerte is verstrekt en de aanvraag in augustus op het hoofdkantoor binnenkomt, zal de winstgarantie nog wel gelden.
Redenen voor deze ingreep zijn de daling van de rente en de inwerkingtreding op 1 juli jl. van de derde Europese richtlijn levensverzekering.
Bij de traditionele levensverzekeringen zijn tarieven en verzekerde kapitalen gebaseerd op een (reken)rente van 4%. Dat blijft zo. Bij beleggingsverzekeringen wordt geen rekenrente gehanteerd.
De Europese richtlijn brengt nieuwe actuariële eisen met zich mee ten aanzien van winstgevendheid en reserveringen, aldus Aegon. Met deze eisen hangen kosten samen en effecten op beleggingen, en dus op het uiteindelijk te behalen rendement, schrijft de maatschappij. Door het intrekken van de winstgarantieregeling worden de genoemde negatieve effecten op het uiteindelijk te behalen rendement vermeden. Hierdoor blijven systematiek en het niveau van onze winstprognoses ongewijzigd, aldus Aegon.

Reageer op dit artikel