nieuws

Aegon en Delta Lloyd vinden verwijten UFC-curator onterecht

Archief

De verzekeraars Aegon en Delta Lloyd zijn het oneens met de stelling van de curator van het inmiddels failliete United Financial Consultants (Numansdorp), dat hun toezicht op tussenpersonen sterk te wensen overlaat (Zie AM 11, pag. 3).

Volgens UFC-curator Arno Quispel zijn beide verzekeraars na een pijnlijke ervaring bij UFC willens en wetens weer zakelijk in zee gegaan met oud-bestuurders en werknemers van het gefailleerde assurantiekantoor. Die pijnlijke ervaring bestaat voor Delta Lloyd onder meer uit een schuld van f 50.000, terwijl Aegon aan retourprovisie nog ruim f 300.000 heeft openstaan.
Volgens Quispel hebben de maatschappijen medewerking verleend aan het oversluiten van polissen naar nieuwe ondernemingen van de UFC-bestuurders en werknemers. “Reeds uitgekeerde afsluitprovisie werd tegengeboekt op de rekening-courant van UFC en opnieuw uitgekeerd aan het nieuwe assurantiekantoor. Zo kan voor feitelijk één polis meerdere keren provisie worden opgestreken.”
De curator maakt verder melding van het op grote schaal ronselen van (Surinaamse en Antilliaanse) verzekerden door UFC, het sluiten van verzekeringen op naam van niet bestaande personen, en een hausse aan royementen. Hij noemt het daarom “wrang dat beide maatschappijen na deze slechte ervaring weer een zakelijke relatie zijn aangegaan met bestuurders en werknemers van UFC.” Quispel concludeert: “Ik vind het onbegrijpelijk dat verzekeraars geen strikt beleid voeren ten aanzien van tussenpersonen en verzekerden.”
Aegon
Aegon verwerpt de verwijten die de curator maakt over het aanstellingsbeleid van de verzekeraar. “Wij doen ons uiterste best om de rotte appels eruit te halen”, aldus woordvoerder Bart Jochems. “En we scherpen dat beleid voortdurend aan. Maar je kunt rotte appels niet altijd herkennen, zoals in het UFC-geval is gebleken.”
“Wij ontkennen dat we weer in zee zijn gegaan met ex-bestuurders van UFC. Daar hebben wij geen zakelijke relatie meer mee.” Aegon doet wel zaken met voormalige werknemers van UFC. “Zij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het beleid van de UFC-bestuurders. Natuurlijk houden we wel scherp toezicht op deze tussenpersonen, maar vooralsnog is dat niet nodig geweest. We hebben met deze ex-werknemers nog geen negatieve ervaring opgedaan.”
Ten slotte ontkent Aegon dat polissen onder UFC zijn beëindigd, zonder terugbetaling van retourprovisie, en onder de nieuwe kantoren weer zijn hersloten, met andermaal uitbetaling van afsluitprovisie. “Dat is bij ons niet gebeurd”, aldus Jochems. “Wij vinden het verwijt dat ons tussenpersonenbeleid faalt dan ook onterecht.”
Delta Lloyd
Net als Aegon vindt Delta Lloyd “dat ons tussenpersonenbeleid in deze zaak niet onvoldoende is geweest.” Volgens woordvoerder Hans de Hoog voelt Delta Lloyd niet de behoefte de spreekwoordelijke schoen aan te trekken. “We hebben niet gefaald.”
Volgens De Hoog heeft Delta Lloyd, op het moment dat UFC nog in bedrijf was, wel een nader onderzoek laten verrichten naar de gang van zaken bij het Numansdorpse assurantiekantoor. “Enkele signalen gaven daar aanleiding toe”, aldus De Hoog.
Het onderzoek leverde geen ‘onoirbare feiten’ op. De Hoog: “Op basis van onze bevindingen kunnen wij de conclusies van de curator niet delen. Dat verklaart dus ook dat wij een relatie zijn aangegaan met bijvoorbeeld QFC Nederland (een bedrijf van voormalig UFC-bestuurder Asgarali, red.)”
Delta Lloyd wil de door de curator geconstateerde handelwijze van UFC niet volledig ontkennen. De Hoog: “Het is voor hem wellicht eenvoudiger geweest om achteraf conclusies te trekken. Wij kunnen een dergelijke zaak niet zo uitvoerig onderzoeken als een curator. In het zakelijk verkeer moet je zorgvuldig met elkaar omgaan. De diepgang van ons onderzoek kent bepaalde grenzen.”

Reageer op dit artikel