nieuws

Aegon en Albert Heijn zien geen toekomst meer in samenwerking

Archief

Albert Heijn en Aegon zijn na drie jaar gestopt met de AH Spaarrekening. Beide partners zagen geen heil in het introduceren van meer financiële producten, omdat consumenten daarvoor naar hun verwachting momenteel niet warmlopen. Daarnaast waren de spaarzuilen in de winkels door gewijzigde wetgeving aan vervanging toe; een dure operatie waarvan de kosten de inkomsten uit de spaarrekening zouden ontstijgen.

Begin 2001 gingen de grootgrutter en de verzekeraar van start met een spaarsysteem in de ruim zevenhonderd vestigingen van Albert Heijn. Klanten konden aan de kassa kortingen en statiegeld sparen; daarnaast was er de mogelijkheid het bedrag aan boodschappen met 5%, 10% of 15% te verhogen en dat percentage te laten storten op de Aegon-spaarrekening. Bij speciale spaarzuilen konden rekeningen worden geopend en rekeningoverzichten worden uitgedraaid.
Dat concept was feitelijk al een uitgeklede variant van het oorspronkelijke plan om de joint-venture AH Geldzaken ook te gaan gebruiken voor de verkoop van verzekeringen. Na verzet van NVA en NBVA werd de samenwerking beperkt tot een spaarrekening.
In drie jaar hebben zo’n 275.000 AH-klanten een rekening geopend. Hoeveel geld zij gezamenlijk bij elkaar gespaard hadden, willen Aegon en AH niet kwijt. Medio 2001 werd het gemiddelde spaarsaldo geschat op ruim e 200. Insiders denken dat in totaal een half miljard op de spaarrekeningen terecht is gekomen.
Volgens een AH-woordvoerster was afgesproken dat de samenwerking na drie jaar zou worden geëvalueerd. “De beslissing om te stoppen is gezamenlijk genomen.” Het aantal spaarklanten is het laatste jaar niet noemenswaardig gestegen, zegt Aegon-woordvoerster Marjolein Wester. Na drie jaar sparen was de tijd rijp om nieuwe producten in de supermarkt te zetten. Daarbij werd vooral gedacht aan een beleggingsrekening. “Maar consumenten hebben nu geen trek in beleggen, vanwege het slechte economische klimaat en de daling van de beurskoersen.” Ook gingen de gedachten uit naar het verkopen van reisverzekeringen. Daarmee is vorige zomer in een tiental AH-vestigingen nog een proef gehouden, maar blijkbaar zonder succes.
Aanpassingen
Een belangrijke reden voor het beëindigen van de samenwerking is de Wet Identificatie bij Dienstverlening. Die wet verplicht de dienstverlener – met het oog op het melden van ongebruikelijke transacties – vooraf de klant te identificeren. Daarvoor zijn identiteitsgegevens nodig; bij de AH-zuilen kon voor het openen van de spaarrekening bij Aegon Bank worden volstaan met het opgeven van een tegenrekening. Onder de nieuwe regels moet echter eerst een storting worden gedaan vanaf de tegenrekening. “Om aan de wet te voldoen, waren dure aanpassingen nodig in het systeem en in de spaarzuilen”, zegt Wester. “Die kosten zouden zo hoog zijn geweest, dat we niets meer aan AH Geldzaken hadden verdiend.”
De klanten van AH Geldzaken kunnen hun spaarrekening voortzetten op de speciaal voor hen opgezette SpaarGemak-rekening bij Aegon Bank of het geld laten uitkeren.
Andere formules
Na het stopzetten van de samenwerkingsverbanden AXA/Shell en FBTO/C1000 (beide in 2002) is AH Geldzaken het derde initiatief op het gebied van de verkoop van financiële producten via een alternatief distributiekanaal dat ter ziele is gegaan. Vendex KBB is daarentegen juist volop in financiële diensten gestapt met V&D Geldzaken, BIJFinance en de verkoop van reisverzekeringen van London via de Hema. Vooral de eerste twee concepten onderscheiden zich doordat de dienstverlening niet wordt beperkt tot het afzetten van eenvoudige producten, maar juist wordt uitgebreid naar meer complexe dienstverlening als hypotheekadvisering.
Rabobank heeft al enkele jaren een eigen balie in de Plusmarkt in Haaksbergen. Winkelend publiek kan een aantal standaard financiële producten aankopen, waaronder verzekeringen en consumptief krediet. Volgens de bank is het initiatief, Rabo Instore genaamd, succesvol. Twee jaar terug werd nog een uitbreiding van het aantal Instores tot twintig aangekondigd, maar zo’n vaart is het niet gelopen.
Wel wordt er, behalve met Plusmarkt, gesproken met andere supermarktketens. “Door die gesprekken hebben we wat vertraging opgelopen. Een andere factor is dat elke samenwerking lokaal geregeld moet worden”, aldus een woordvoerder. Het concept wordt vooral uitgerold bij de grotere lokale banken. Eén van de supermarktketens die wel oren heeft naar een Rabo Instore is Hoogvliet.
Vervanging van de spaarzuilen van AH Geldzaken was een te kostbare zaak.

Reageer op dit artikel