nieuws

Aegon Duty Free: maatwerk voor zelfstandig ondernemers

Archief

Aegon Verzekeringen heeft gisteren in Zwolle een nieuw produkt gepresenteerd voor de zelfstandig ondernemer. Aegon Duty Free: een gecombineerd produkt waarmee ondernemers zich in één keer kunnen verzekeren tegen de risico’s van arbeidsongeschiktheid en overlijden en van hun pensioen.

Aegon presenteerde het Duty Free-produkt tijdens een presentatie over een onlangs gehouden Nipo-rapport. Hieruit bleek dat tweederde van de zelfstandig ondernemers geen voorziening heeft getroffen tegen de risico’s van arbeidsongeschiktheid en overlijden. Nog geen derde voorziet in een inkomen voor de oude dag.
Aangezien Nederland momenteel een kleine 500.000 kleine ondernemingen kent – en dit aantal jaarlijks met 40.000 stijgt – onderkent Aegon hier een braakliggend terrein. Het nieuwe Duty Free-produkt moet dit terrein gaan ontginnen.
Flexibel
Aegon Duty Free: vrij van verplichtingen en zo flexibel als uzelf. Onder dat motto wordt de kleine zelfstandige warm gemaakt. Vooral de flexibiliteit van het produkt wil Aegon benadrukken. Zo kan gekozen worden voor een aov die bij 80% uitkeert, maar ook voor een aov die bij 45% uitkeert. De uitkering kan direct ingaan, maar kan ook uitgesteld worden; gelijkblijven of stijgen.
De nabestaandenuitkering bij overlijden kan eventueel naar eigen inzicht worden vastgesteld. Aanpassing aan de actuele levensstandaard en de reeds opgebouwde pensioenrechten is te allen tijde mogelijk.
Ook bij de pensioenvoorziening kan de ondernemer zelf kiezen hoeveel premie hij inlegt, wanneer hij betaalt en wanneer hij met pensioen gaat. Reeds gestorte premie kan weer teruggevraagd worden. Vooral dit flexibele element moet ondernemers over de streep trekken. Als de nood aan de man is, kunnen de opgebouwde pensioengelden zo weer in het bedrijf gestopt worden. De risicoverzekeringen komen hierdoor niet in gevaar, de pensioenopbouw uiteraard wel.
Voor het complete pakket verzekeringen betaalt de ondernemer één premie. Een deel daarvan is voor de risicoverzekeringen. De rest wordt, naar keuze van de verzekerde, belegd voor de pensioenvoorziening.

Reageer op dit artikel