nieuws

Aegon Duty Free, bancassurance op de Aegon manier

Archief

In de vorige editie van AM reageerde tussenpersoon Witteveen & Boonstra (W&B) uit Dronten, op de succesvolle introductie van ons nieuwe produkt voor zelfstandige ondernemers, Aegon Duty Free. Een reactie die mij dwingt tot een tegen-reactie. Anders ontstaat er verwarring bij tussenpersonen die onze geslaagde produktpresentatie niet hebben bijgewoond.

W&B vindt ons produkt maar niks. Een verkoopverhaal voor Spaarbeleg, nauwelijks flexibiliteit voor de ondernemer, we houden geen rekening met de liquiditeitspositie van de ondernemer en de rente van (thans) 4,3% is weliswaar mooi, maar niet bijzonder. Eén en ander wordt op hoge toon verteld, soms volstrekt niet te volgen.
Mijns inziens is Duty Free een nieuw innovatief Aegon-produkt, toegesneden op de behoefte van zelfstandige ondernemers. Uit marktonderzoek blijkt dat zo’n 70% van deze doelgroep niets heeft geregeld op het gebied van arbeidsongeschiktheid, overlijdensrisico en oudedagsvoorzieningen. Een marktsegment met veel omzetkansen voor tussenpersonen. Wij helpen hen daarbij met een mooi produkt.
W&B vindt Duty Free een verkoopverhaal voor Spaarbeleg. Dit is klinkklare onzin. Het produkt wordt gevoerd onder het Aegon-merk. Al het materiaal is Aegon-branded en exclusief voor de met ons samenwerkende tussenpersonen. Duty Free heeft zowel bancaire als verzekeringsaspecten. Voor de bancaire modules maken we gebruik van de bankadministratie van Spaarbeleg. Niks meer, niks minder.
Ten tweede zit de ondernemer bij Duty Free níet vast aan maandelijkse betalingen. De ondernemer bepaalt zelf hoeveel geld hij op de Duty Free-rekening wil storten en op welk tijdstip hij dat wil doen. Dat kan dus, naar keuze van de ondernemer, eens per jaar, eens per week, eens per dag, twee keer per maand, etc. Aegon haalt maandelijks geld van deze rekening af, ter financiering van de premies voor arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico. Over de inleg op de Duty Free-rekening wordt overigens een hoge rente vergoed van, op dit moment 4,3%.
Wij zouden onvoldoende rekening houden met de liquiditeitspositie van de ondernemer. Het tegendeel is waar. Als er geen saldo op de Duty Free-rekening aanwezig is, kan Aegon er geen premies aan onttrekken. Alsdan wordt er, indien en voor zover er inmiddels waarde in de polis is opgebouwd, deze waarde gebruikt om de dekking voor arbeidsongeschiktheid en overlijden in stand te houden.
Indien er geen geld op de rekening staat en er ook geen waarde (meer) in de polis is, krijgt de ondernemer drie maanden de tijd om geld op de rekening te storten. Doet hij dat niet, dan vervalt de dekking. Heel redelijk lijkt me. Het kan toch niet zo zijn dat Aegon langdurige risico’s loopt, terwijl er niet voor betaald wordt.
Deze informatie staat helder en duidelijk in de informatiemap die wij voor tussenpersonen maakten. Daarom begrijp ik niets van de redeneringen van W&B. Verder vindt deze tussenpersoon dat de rente van 4,3%, die vergoed wordt op de Duty Free-rekening, weliswaar een mooie rente is “maar is het niet zo dat verreweg het grootste deel van de ondernemers gebruik maakt van een kredietfaciliteit bij een bankinstelling? En is de rente die daar wordt betaald niet meer dan de 4,3% rente die men ontvangt op de Duty Free-rekening?”
Hoe nu? Ongetwijfeld zijn er ondernemers die gebruik maken van een kredietfaciliteit bij een bank, en ongetwijfeld betalen die daar meer dan 4,3%. Maar wat heeft dit nu te maken met geld dat door de ondernemer wordt gestort op een rekening, waar hij met de huidige rente 4,3% op ontvangt? Geld lenen is toch iets anders dan geld sparen?
Duty Free is bancassurance op de Aegon-manier. Een mooi produkt voor een structureel onderverzekerde doelgroep. Wij hebben alle vertrouwen in het advies aan zelfstandige ondernemers.
Lard Friese, directeur Aegon Zakelijke Markt Leven.

Reageer op dit artikel