nieuws

Aegon: Duty Free?

Archief

Opgetogen reden wij begin mei vanuit ons kantoor in Dronten richting Zeist, alwaar door Aegon het nieuwe produkt voor zelfstandig ondernemers – Aegon Duty Free – zou worden gelanceerd. De sprekers waren van een hoog gehalte. Echter, naarmate de presentatie vorderde, kregen wij steeds meer de indruk dat dit een verkoopverhaal van Spaarbeleg was.

Wij dachten een vernieuwend produkt aan te treffen, met kwaliteiten als flexibiliteit, etc. Slogans als ‘Niks vaste maandpremie!’ en ‘Niks aanslag op uw liquiditeit!’ spraken ons aan. Aegon Duty Free zou een groot blauw kruis zetten door deze vooroordelen tegen verzekeringen.
Bij thuiskomst direct de informatiemap doorgenomen. En wat schetst onze verbazing? Aegon onttrekt maandelijks de premies die bestemd zijn voor het inkomen na overlijden en bij arbeidsongeschiktheid van de Duty Free-rekening. Hoezo ‘Niks vaste maandpremie’?
Een debetsaldo is niet toegestaan. Is dat toch het geval, dan treedt direct de premie-achterstandsprocedure in werking. Heeft de verzekering nog geen waarde, dan leidt een premie-achterstand conform standaardprocedure tot royement. Hoezo ‘Niks aanslag op uw liquiditeit’?
Volgens Aegon heeft de ondernemer op 1 april zicht op de financiële situatie van zijn bedrijf. Duidelijk is dan of er een storting op de Aegon Duty Free-rekening kan worden gedaan, waarmee de achterstand aangezuiverd kan worden. Zo wordt althans gesteld. Hoezo is dat duidelijk? Het feit dat zicht bestaat op de financiële situatie – bedoeld wordt vermoedelijk de opstelling van de jaarrekening of de aangifte inkomstenbelasting – hoeft niets te maken te hebben met de liquiditeitspositie van het bedrijf.
Gesteld wordt ook dat op de Duty Free-rekening een mooie rente van thans 4,5% wordt vergoed. Inderdaad, een mooie rente. Maar…is het niet zo dat verreweg het grootste deel van de ondernemers gebruik maakt van een kredietfaciliteit bij een bankinstelling? En is de rente die daar wordt betaald niet meer dan de 4,5% die men ontvangt op de Duty Free-rekening?
Kortom, wij zijn teleurgesteld in Aegon. Een maatschappij van wie wij eigenlijk meer baanbrekend werk hadden verwacht.
Assurantie- en makelaarskantoor Witteveen en Boonstra, Dronten

Reageer op dit artikel