nieuws

Aegon-dochter Labouchere wil naar 80% in Legio-Lease

Archief

Aegon’s bankdochter Labouchere wil haar 40%-belang in Legio-Lease uitbreiden naar 80% en heeft daartoe overeenstemming bereikt met oprichter/eigenaar P. Bloemink. Bij De Nederlandsche Bank is een verklaring van geen bezwaar aangevraagd.

Labouchere werkt al jaren samen met Legio-Lease en wil haar marktpositie in het segment van de particuliere beleggers versterken. Legio-Lease blijft onder eigen naam zelfstandig op de markt opereren onder leiding van Bloemink. “Labouchere’s participatie stelt Legio-Lease in staat de verbreding van haar dienstenpakket versneld tot stand te brengen”. Volgens Labouchere-directeur drs W.J.C. Brouwer zal Legio-Lease al binnen twee maanden een spectaculair produkt op de markt brengen.
Intermediair
Eind vorig jaar werd het voornemen van Bloemink om zijn produkten ook via het zelfstandig intermediair te gaan verkopen, uiteindelijk vormgegeven via Labouchere Products, dat op hetzelfde adres in Leiden werd gevestigd.
Ten bate van de distributie via assurantiekantoren werden vanuit het assortiment van Legio-Lease zogeheten Plus-varianten ontwikkeld. Het is de bedoeling, dat deze produkten binnenkort een Labouchere-etiket krijgen.
Rentegroeifonds
Labouchere Products heeft vorige week bij het intermediair het zogeheten Labouchere Rentegroeifonds geïntroduceerd. Beleggen in dit fonds wordt voor particulieren een prima alternatief genoemd voor het (zelf) beleggen in deposito’s.
Deelnemers worden beschermd tegen drie soorten beleggingsrisico’s:
– valuta-risico, door uitsluitend te beleggen in guldens en eventueel D-Marken;- renterisico, doordat de gemiddelde looptijd van de portefeuille maximaal 4 jaar bedraagt;- debiteurenrisico, door uitsluitend te beleggen in eerste klas debiteuren. “Standard en Poor’s heeft aan het fonds een ‘AAA/’-rating toegekend.”Het fonds betaalt, na aftrek van kosten, over het beleggingsresultaat 35% vennootschapsbelasting. Het fonds keert geen dividend uit. De vermogensgroei is voor de deelnemers fiscaal onbelast.

Reageer op dit artikel