nieuws

Aegon-dochter FGH raakt overtollig ‘vet’ kwijt

Archief

FGH Bank is vorig jaar ontdaan van zijn overtollig vet: het eigen vermogen van de Aegon-dochter werd bijna gehalveerd, onder meer door onttrekking van f 550 mln voor onder meer afkoop van winstrechten.

Het eigen vermogen van FGH Bank daalde van f 809,1 mln in 1994 naar f 473,3 mln vorig jaar. Behalve de afkoop van winstrechten (f 415 mln) is daaraan ook debet het intrekken van f 135 mln aan geplaatste preferente aandelen van Aegon. Mede door de afname van het eigen vermogen daalde het netto resultaat naar f 104,6 (125,6) mln.
De hypothecaire kredietverlening door FGH Bank bleef achter ten opzichte van 1994: er werd voor f 2,0 (3,1) mld aan nieuwe hypotheken geaccepteerd. De portefeuille van de bank beliep eind vorig jaar f 5,5 (5,6) mld.
De statutaire zetel van FGH Bank werd verplaatst van Amsterdam naar Utrecht.

Reageer op dit artikel