nieuws

Aegon: combiverzekering voor wao-gat en excedent

Archief

Aegon heeft voor de collectieve markt de Wao-Combiverzekering geïntroduceerd, een combinatie waarin het wao-gat èn het excedent worden gedekt. De twee genoemde elementen kunnen overigens ook los worden gesloten.

In een recente mailing aan assurantiebemiddelaars stelt J.H.W. Witte, directeur Marketing en Verkoop van Aegon Schade Bedrijven; “De afgelopen jaren stonden, wat de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen betreft, vooral in het teken van het wao-gat dat begin 1993 ontstond. In de strijd om deze nieuwe markt, hanteerden de verzekeraars speciaal hiervoor ontworpen wao-gatverzekeringen, waarbij de prijs het belangrijkste wapen leek om zich van elkaar te onderscheiden.”
In deze turbulente periode was er volgens hem weinig aandacht voor het al langer bestaande probleem van arbeidsongeschikte werknemers die meer verdienen dan de wao-loongrens (f 75.000). “Welbeschouwd is het extra ‘gat’ waarmee deze werknemers kunnen worden geconfronteerd niet minder indrukwekkend dan het eerdergenoemde wao-gat”, aldus Witte.
Maximaal 80%
Via de Wao-Combiverzekering kunnen werknemers die arbeidsongeschikt worden verzekerd zijn van (maximaal) 80% van het laatstgenoten salaris.
Het nieuwe produkt van Aegon bestaat in essentie uit twee delen: A. het wao-gatdeel verzekert een uitkering tot 70% van het oorspronkelijke inkomen (voorzover dit niet meer dan f 75.000 bedraagt); B. het excedent-deel verzekert de inkomens voorzover deze meer dan f 75.000 bedragen èn voorzover een dekking gewenst is boven de hiervoorgenoemde 70%. Bij de tariefstelling is uitgegaan van de laatste wao-instroomgegevens, hetgeen volgens Witte tot een verrassend scherp tarief heeft geleid.

Reageer op dit artikel