nieuws

Aegon centraliseert ondersteunende diensten

Archief

Aegon gaat in ons land diverse verzekeringsondersteunende diensten (zoals administratie en automatisering) centraliseren. De dochtermaatschappijen en business-units blijven als marketingorganisaties bestaan.

In Leeuwarden, waar nu Aegon Particulieren is gevestigd, wordt momenteel gewerkt aan de creatie van een ‘platform’ voor universal-life. Alle labels die dergelijke flexibele verzekeringen verkopen moeten vanuit Friesland worden ondersteund. Aegon werkt tegelijkertijd aan een aparte entiteit voor uitvaartverzekeringen. De huidige labels NVG (Groningen), Axent/Aegon (Utrecht) en LPU (Maastricht) blijven bestaan, maar er komt één gemeenschappelijke backoffice, waarschijnlijk in Groningen.
Verder verhuist binnenkort de schadeportefeuille van Axent naar Aegon Schade. De portefeuille van NVG Schade maakte al eerder de gang naar Den Haag. De verzekeringsbedrijven NVG Schade en Axent Schade zouden daarmee kunnen verdwijnen; echter, als verkooplabels blijven zij bestaan. Volgens directievoorzitter Paul van de Geijn van Aegon Nederland zijn er nog geen plannen om ook de levenportefeuilles van NVG en Axent over te hevelen naar Aegon.
Jaarcijfers
In Nederland heeft Aegon vorig jaar een brutopremie-inkomen geboekt van f 7.784 (6.975) mln, een stijging van 11,6%. Het relatief toch al bescheiden schadebedrijf kromp verder in: de premie-omzet daalde met 8% tot f 886 (963) mln. In de branche Ziekte en Ongevallen realiseerde Aegon wel een premiegroei: +16% tot f 260 (224) mln.
Het levenbedrijf, de kernactiviteit van Aegon, verhoogde zijn premie-omzet met bijna 15% tot f 6.638 (5.787) mln. De traditionele verzekeringen – voor rekening en risico van Aegon – bleven vrijwel stabiel op f 2.530 (2.520) mln premie. De beleggingsverzekeringen schoten echter met ruim 25% omhoog naar f 4.108 (3.266) mln.
De verzekeringswinst van het Aegon Nederland kwam bruto 11% hoger uit op op f 1.556 (1.402) mln, waarvan f 1.426 (1.296) mln uit levensverzekeringen (+10%). “De toename in de leven- en pensioenresultaten is voornamelijk het gevolg van de gestegen productie en de daarmee samenhangende verbeterde dekking van vaste kosten, gecombineerd met hogere beleggingsopbrengsten”, aldus het Aegon-bestuur.
“Bij Ziekte en Ongevallen verbeterde het technisch resultaat, maar daalde de totale winst vanwege de afschrijving van een herverzekeringsvordering.” Het schaderesultaat ten slotte, verbeterde sterk door vrijval van millenniumvoorzieningen. Bij Aegon Schade zullen op korte termijn geen premiewijzigingen plaatsvinden, anders dan de 5% verhoging bij opstal en inboedel vanwege de dekkingsuitbreiding met regenschade.
De nettowinst van Aegon Nederland, inclusief de bankactiviteiten van Bank Labouchere, bedroeg f 1.481 (1.316) mln. Wereldwijd is het Aegon-conern goed voor een nettowinst van f 3.460 (2.748) mln bij een premie-inkomen van f 33.012 (25.453) mln.
Pensioenbedrijf
Van de f 6,6 miljard aan levenpremies wordt volgens Aegon 80% binnengebracht door het intermediair, waaronder ook De Spaarbeleggers worden geschaard. De overige 20% komt voornamelijk uit grote collectiviteiten van Aegon Zakelijke Markt.
Volgens Van de Geijn heeft de opsplitsing van Aegon Zakelijke Markt in drie nieuwe business-units (Pensioen & Advies, Bedrijfspensioenen en Vermogensplanning) gewerkt “als een toverstaf”. De door directielid Johan van der Werf ingezette reorganisatie is volgens Van de Geijn een goede. “De units hebben geweldig goed geproduceerd. Dat zouden ze als één groot bedrijf niet hebben gerealiseerd.” Aegon weigert echter een premieverdeling te geven in individueel en collectief.
De franchise-organisatie Financieel Compleet heeft volgens de directievoorzitter stevig bijgedragen aan de groei van Aegon Zakelijke Markt. Financieel Compleet – vallend onder de unit Pensioen & Advies – telt inmiddels acht vestigingen en 125 verkopers. “Wij waren de eerste met dit concept en het werkt. Aegon verwacht veel van de driehoek verzekeraar, werkgever, werknemer”, aldus Van de Geijn. Dochter Axent bouwt aan een vergelijkbare organisatie, onder de naam Viavisie.
Spaarkas
Zorgelijk is wel de ontwikkeling van de spaarkasmarkt, waar Aegon via onder meer Spaarbeleg absoluut marktleider is. De nieuwe productie uit spaarkasovereenkomsten is vorig jaar met eenderde afgenomen en die ontwikkeling zet dit jaar verhevigd door.
“Wellicht moet het spaarkasbedrijf voor een groot deel terug. We zullen dat compenseren door productvernieuwing. Spaarbeleg heeft dat het afgelopen jaar al gedaan, bijvoorbeeld via aandelenlease.”
Internet
Behalve via nieuwe producten hoopt Aegon op groei via nieuwe distributiekanalen. Zo zal het Internet niet alleen gebruikt gaan worden als kanaal voor gegevensoverdracht en communicatieverbetering maar eveneens voor productverkoop. Hoeveel omzet daarvan te verwachten is, is volgens bestuursvoorzitter Kees Storm moeilijk onderbouwd te zeggen. “Wij verwachten zo’n 5%. Maar ja, we houden hier geen boekhouding bij die zegt: dat is e-omzet en dat niet.”
Volgens Storm spendeert Aegon 20% tot 25% van zijn investering aan ICT, in de vorm van personeel, hardware en software. Aegon helpt tussenpersonen bij het bouwen van Internet-sites. “Het intermediair kan bij ons capaciteit inhuren.” Voorbeelden daarvan zij de sites van Wijma Assurantiën (Leeuwarden), Evers Assurantie Groep (Heerenveen) en Duine Adviesburo (Bergen op Zoom).
Een geheel ander distributiekanaal is de supermarkt van Albert Heijn. Deze zomer hopen Aegon en Ahold te komen met een spaarproduct in relatie met de AH-bonuskaart.
Aegon streeft in eerste instantie naar autonome groei, maar sluit nieuwe acquisities niet uit, ook niet in ons land. “Maar er is hier bijna niks te koop”, aldus Storm. Aegon Nederland 1999 1998 brutopremies 7.784 6.975 premie Leven 6.638 5.787 wv. garantie periodiek 1.525 1.513 garantie koopsom 1.005 1.007 belegging periodiek 2.929 2.411 belegging koopsom 1.179 855 premie Schade 886 963 premie Ziekte & Ongevallen 260 224 brutowinst verzekeringen 1.556 1.316 wv. Leven 1.426 1.296 Schade 86 53 Ziekte & Ongevallen 44 53 totaal nettowinst 1.481 1.316
Van Nierop: ruim f 500 mln premie
Van Nierop Assuradeuren heeft vorig jaar de grens van een half miljard premie gepasseerd. Het volmachtbedrijf van Aegon, gespecialiseerd in universal-life, kwam tot een premie-inkomen van f 538 mln, tegen f 409 mln in 1998: een plus van 31,5%. “Meer tussenpersonen adviseren onze producten en zij behalen gemiddeld ook meer omzet dan het jaar daarvoor”, aldus directeur Tom van Nierop. Sterke stijgers waren de Gouden Handdruk-rekening en de Stakingswinstrekening.

Reageer op dit artikel