nieuws

Aegon boven in het hoofd

Archief

Aegon is erg in haar nopjes met de huidige mate van naamsbekendheid. Uit een onderzoek van NSS Marktonderzoek, gehouden in maart – vlak na de diverse schaatsevenementen – in opdracht van Aegon zelf, blijkt dat de schaatssponsor bij een flink aantal consumenten als eerste in gedachte komt als men aan een verzekeringsmaatschappij denkt.

Op de vraag ‘noemt u eens een verzekeraar’ kreeg 19% Aegon als eerste over z’n lippen. Concurrent Nationale-Nederlanden behaalt volgens dit onderzoek een tweede plaats met 17%. Aegon scoort hiermee het hoogst op het punt van ‘top of mind awareness’. Volgens communicatie-directeur Ton Elias telt deze score het zwaarst bij naamsbekendheidsonderzoeken. “Tenminste, dat zeggen de onderzoekers bij NSS”, aldus Elias.
Bij de spontane naamsbekendheid (Aegon überhaupt noemen op de vraag ‘Noemt u eens een verzekeraar’) moest de verzekeraar het (net) afleggen tegen Nationale-Nederlanden. NN werd door 65% van de ondervraagden genoemd, terwijl Aegon het met 63% moet doen. De score van Aegon op dit punt stond in 1996 nog op 55%.
Voor wat de geholpen naamsbekendheid (‘kent u Aegon?’) betreft, is er volgens NSS geen winnaar aan te wijzen. Beide verzekeraars scoorden hier 90%. Aegon zakte op dit punt zelfs iets terug in vergelijking met vorig jaar. Toen werd er 93% gescoord.
Terwijl het qua naamsbekendheid dus stuivertje wisselen blijft tussen Aegon en Nationale-Nederlanden, is er volgens het onderzoek weinig concurrentie te vrezen van andere partijen. Alle overige verzekeraars volgen op grote afstand.
Wrijving
Vorig jaar ontstond er enige wrijving tussen NN en Aegon over het in de publiciteit brengen van de onderzoeksresultaten van NSS. De betreffende onderzoeken naar naamsbekendheid worden namelijk meestal gezamenlijk gehouden in opdracht van een aantal verzekeraars. Afspraak daarbij is dat géén van de betrokken verzekeraars de publiciteit zoekt met de resultaten. Aegon deed dat vorig jaar toch. Dit jaar heeft de schaatssponsor daarom gekozen voor een exclusief onderzoek door NSS, om zo ongestoord de resultaten te kunnen publiceren.
De sponsoring van grote schaatsevenementen bracht Aegon flink onder de aandacht.

Reageer op dit artikel