nieuws

Aegon boekt amper premiegroei, wel 10% meer winst

Archief

Bij Aegon Nederland is vorig jaar het brutopremie-inkomen met 1% toegenomen tot _ 3.665 (3.615) mln. De nettowinst steeg met 10% tot _ 1.014 (920) mln, vooral dankzij hogere beleggingsopbrengsten.

Uit levensverzekeringen kwam vorig jaar _ 3.021 (2.982) mln aan premies binnen. Aegon heeft vooral goed gescoord met nieuwe pensioencontracten, waar tegenover echter een daling in de individuele productie stond. Per saldo steeg de levenproductie op gestandaardiseerde basis (periodieke premies plus 10% van de koopsommen) met 2% tot _ 231 (226) mln. Hierbij kan ook nog worden aangetekend dat de groei is opgebracht door de eerste drie kwartalen van 2005, want in het vierde kwartaal was sprake van een dip in vergelijking met het laatste kwartaal van 2004: _ 62 (72) mln.
Schadeverzekeringen
In schadeverzekeringen was nagenoeg sprake van een stabilisatie in het premie-inkomen: _ 443 (445) mln. Het technisch resultaat daalde tot _ 30 (34) mln.
Bij Ongevallen en Ziekte trad in het premie-inkomen een lichte stijging op tot _ 191 (188) mln, bij een aanzienlijk hoger technisch resultaat van _ 45 (27) mln). In schadeverzekeringen was de nieuwe productie een kwart lager dan in 2004: _ 48 (64) mln.
Op de vraag of Aegon mogelijk overweegt om de Nederlandse schadetak te verkopen, reageerde topman Don Shepard bij de presentatie van de jaarcijfers: “Dat zijn we bepaald niet van plan. Schade is winstgevend en veel schadeverzekeringen hebben relaties met levenproducten.”
De operationele winst van Aegon Nederland steeg met 64% tot _ 322 (196) mln. De nettowinst groeide 10% tot _ 1.014 (920) mln). Deze toeneming is grotendeels te danken aan hogere beleggingsopbrengsten en vrijgevallen voorzieningen voor winstdeling.
Nieuwe producten
Shepard ging ook even in op de eerste resultaten van enkele nieuwe producten die gebaseerd zijn op gewijzigde wettelijke regelingen. “Met de levensloopregelingen is het nog even afwachten geblazen. Er waren tot begin maart 775 contracten gesloten met werkgevers die in totaal meer dan 500.000 medewerkers tellen.”
Financieel topman Jos Streppel voegde hier later aan toe: “Het conversiepercentage ligt tot dusver tussen de 10% en de 45%. Maar we hebben de tijd tot 1 juli en onze verwachtingen zijn tamelijk hoog.”
In de WIA-verzekering zijn in de eerste twee maanden van dit jaar 2.250 contracten gesloten.
Transparantie
Aegon ondersteunt de komende transparantie in de beloningen in de assurantiemarkt. Streppel: “Of we het toejuichen of niet, het komt eraan. Wij lopen in ons land trouwens niet eens voorop, want het Verenigd Koninkrijk kent dit al langer. Het is alleen maar goed.
Als de wetgeving duidelijk is, weet iedereen waar hij aan toe is.”
Op de vraag of de provisiehoogte in ons land zal dalen, merkte Streppel op, dat hiervan sprake zal kunnen zijn. “Maar het blijft gelden dat de consument er meer voor over heeft bij adviesgevoelige producten. Sommige kantoren in Nederland zullen met een daling te maken krijgen, maar de goede adviseurs zullen er niet op achteruitgaan.”

Reageer op dit artikel