nieuws

Aegon blijft na avontuur met Nuts afzijdig van de ziektekostenbranche

Archief

Ook al heeft Aegon recentelijk van de Verzekeringskamer een vergunning voor de branche ‘Ziekte’ gekregen, is zij niet van plan om op afzienbare termijn weer ziektekostenverzekeringen te gaan voeren. De op 11 november verleende vergunning is volgens het concern nodig om ziektegeldverzekeringen en aov-polissen te kunnen blijven voeren.

Vorige week donderdag werd bekend gemaakt, dat Aegon per 1 januari 1995 zal opstappen uit de drie jaar geleden opgerichte joint-venture Nuts-Aegon. In deze onderneming, waarin Aegon een belang van bijna 28% heeft, werden destijds de ziektekostenpolissen van Aegon, Delta Lloyd en Nuts ondergebracht. Ook 90 medewerkers stapten over.
De gang van zaken bij Nuts-Aegon leverde diverse strubbelingen op tussen beide partners. Toen Nuts aankondigde met direct-writer Ohra te willen fuseren en voorts tot een forse aandelenemmissie bij Nuts-Aegon wilde overgaan, stapte Aegon naar de rechter. Het nu bereikte akkoord tussen beide partijen, houdt ook in, dat de lopende gerechtelijke procedures (Zie AM 10, pag. 8) worden stopgezet. De naam Nuts-Aegon zal zo spoedig mogelijk worden vervangen door Nuts Ziektekosten NV. De ex-Aegonmedewerkers blijven binnen de Nuts-groep werkzaam. Ook de ziektekostenverzekeringen van het Aegon-personeel blijven bij Nuts.

Reageer op dit artikel