nieuws

AEC vlak na oprichting in handen Van Ameyde

Archief

Van Ameyde heeft een meerderheidsbelang genomen in het nieuwe expertisebureau AEC Experts. Het bericht van de overname volgt nog maar enkele weken nadat Wim Campman besloot om zich samen met enkele collega’s als aansprakelijkheidsexperts los te maken van Crawford onder de naam ‘AEC Experts’.

AEC-directeur Campman zegt dat hij zich reeds bij zijn vertrek had voorgenomen een samenwerking aan te gaan met een grote marktpartij. Volgens hem kostte het weinig moeite om partners te vinden. Er stonden al direct na de afsplitsing van Crawford meerdere expertisebureaus met samenwerkingsvoorstellen voor de deur (‘sommigen zelfs eerder’).
Uiteindelijk is voor de Van Ameyde Groep gekozen vanwege het internationale netwerk van dit expertisebureau. Aansprakelijkheidsschades zijn namelijk vaak grensoverschrijdend. Bovendien zegt Campman de Van Ameyde-topman Pieter den Dikken nog goed te kennen uit de tijd dat deze nog directeur was bij Thomas Howell.
AEC krijgt na de aandelenoverdracht de status van volwaardige werkmaatschappij. “De AEC-directie bepaalt daarbij het beleid, zowel inhoudelijk als procedureel. Dat heb ik uitdrukkelijk zo vastgelegd”, aldus Campman, die aangeeft dat het met zijn inspraak bij Crawford minder goed geregeld was, hetgeen uiteindelijk ook tot zijn vertrek leidde. Ameyde-topman Den Dikken bevestigt de zelfstandige status van de nieuwe expertiseloot: “De rapportage aan de Ameyde Holding beperkt zich inderdaad vrijwel alleen tot de financiële aspecten. Datzelfde geldt overigens voor al onze werkmaatschappijen. Mijn aandacht neemt alleen toe als daar financiële redenen voor zijn.”
In de nieuwe structuur van AEC Experts (Aansprakelijkheids Expertises & Consultancy) neemt Wim Campman bezit van 49% van de aandelen. Van Ameyde krijgt een meerderheidsbelang van 51%.
Aanvulling
De (bedrijfs) aansprakelijkheidsactiviteiten van AEC vormen volgens Campman een belangrijke aanvulling op de activiteiten van Van Ameyde in Nederland. Den Dikken: “Ze zijn volledig complementair aan onze in personenschade gespecialiseerde dochter Interschade”. Op het gebied van personenschade en variaschades zoals fraude en beroving, zal AEC samenwerken met andere Van Ameyde-organisaties in Nederland. AEC blijft gevestigd aan de Cybreslaan 31a te Capelle aan den IJssel.
De AEC-directeur zegt gelachen te hebben om de in het afgelopen nummer van AssurantieMagazine verkondigde stelling van Crawford dat het bedrijf ondanks het vertrek van Campman en diens collega’s nog steeds actief is op het gebied van aansprakelijkheid: “Crawford heeft helemaal geen aansprakelijkheidsexperts meer in huis. Het is niet leuk voor Crawford om dat te moeten constateren, maar het is wel een feit.”

Reageer op dit artikel