nieuws

Advocatenorde wil meer verzekeringen bieden

Archief

BaliePlus, een service-onderdeel van de Nederlandse Orde van Advocaten (Nova), wil advocatenkantoren meer verzekeringen gaan bieden.

Op dit moment kunnen advocaten en hun kantoren inschrijven op een beroepsaansprakelijkheids-, een auto- en een ziektekostenverzekering. BaliePlus maakt hiervoor afspraken met verzekeraars en tussenpersonen.
Voor de beroepsaansprakelijkheidspolis vervult Heerkens, Thijssen & Caviet (Amsterdam) een bemiddelende rol. Amev-Interlloyd is de leidende verzekeraar.
Bij de auto- en ziektekostenpolis fungeert AON Hudig als tussenpersoon. Amev-Interlloyd draagt het risico van de autoverzekering. Nuts is de ziektekostenverzekeraar.
Arbeidsongeschiktheid
Nova wil dit jaar nog een drietal nieuwe verzekeringsproducten aan het BaliePlus-assortiment toevoegen: een spaarloonregeling, een vrijwillige ouderdomspensioenregeling en een nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Momenteel is Movir op aov-gebied de belangrijkste verzekeraar van advocatenkantoren. Daartoe heeft Movir een mantelcontract gesloten met het pensioenfonds van Nova. Dat contract wordt momenteel geëvalueerd. De advocaten hopen in elk geval tot een scherpere prijsstelling te kunnen komen.
Het Nova-pensioenfonds biedt op pensioengebied nu alleen een verplichte risicoverzekering voor advocaten met een partner en/of kinderen. Gewerkt wordt aan een ouderdomspensioenregeling. Of het pensioenfonds danwel een verzekeraar de uitvoerder wordt, is nog onbekend. Ook over de aanbieder van de spaarloonregeling is nog geen beslissing genomen.

Reageer op dit artikel