nieuws

Adviesorganisatie TopTalent opnieuw leven ingeblazen

Archief

De Haagse beleggingsmaatschappij Belfort, eigenaar van de Financiële Raadgevers Associatie (FRA) in Zeist, heeft de in 1992 opgerichte organisatie voor financiële diensten aan particulieren ‘TopTalent financial planners’ nieuw leven ingeblazen. De adviesorganisatie omvat inmiddels zes kantoren.

TopTalent werd twee jaar geleden geïntroduceerd, maar kwam feitelijk nooit echt van de grond. Eigenaar en bedenker R.J.T.M. Jacobs, onder meer werkzaam geweest bij het Industrieel Assurantie Kantoor in Eindhoven, verkocht vennootschap en franchiseformule in oktober van 1992 aan Royal Leven (nu: Royal Nederland).
De verzekeraar had het plan gefinancierd en zich bereid verklaard alle ondersteuning te geven aan toetredende franchisenemers op het gebied van marketing, automatisering, administratie en verkooptraining. Als tegenprestatie zou Royal de status van ‘primaire maatschappij’ ontvangen en een kostenvergoeding afhankelijk van geleverde diensten. Royal op haar beurt droeg de franchise-organisatie eind 1992 over aan de beleggingsmaatschappij Belfort.
Borghveste Groep
TopTalent had en heeft de financial planning als kernactiviteit. De franchise-organisatie richt zich onder de nieuwe handelsnaam Borghveste Groep op de hogere inkomensgroepen. De statutaire directie wordt gevormd door J.J.M. Leijsen, ex-belastingadviseur van Deloitte & Touche, en R.P. van de Berghe.
De Borghveste Groep opereert volledig gescheiden van de Financiële Raadgevers Associatie en heeft haar hoofdkantoor in Veldhoven. Inmiddels zijn verkoopkantoren geopend in Almere, Den Haag, Eindhoven, Joure, Rotterdam en Zwolle, vertelt Leijsen. Volgens hem komen daar op korte termijn nieuwe kantoren elders in het land bij.
De werving en selectie van aspirant-franchisenemers wordt verzorgd door twee organisatie-adviesbureaus. “Met name inspecteurs van verzekeraars en adviseurs in de buitendienst van assurantiekantoren die veel ervaring hebben in de verkoop van levenprodukten en zelfstandig willen werken, voldoen aan het profiel”, zegt Leijsen. De franchisenemers moeten een gedegen, geïntegreerd advies kunnen geven aan particulieren en bedrijven. “In de zakelijke markt richten we ons met name op employee benefits, verzekeringen in de sfeer van werkgever-werknemer”, aldus Leijsen.
Beperkte exclusiviteit
Borghveste Groep heeft 39 regio’s geselecteerd, die beperkte exclusiviteit garanderen op het gebied van marketing- en telemarketing-activiteiten. “Er is dus vrijheid om in andere regio’s verzekeringen te sluiten. Ook mogen de franchisenemers regio’s erbij nemen en daar een bijkantoor openen”, aldus Leijsen.
De produktie wordt ondergebracht bij een handvol verzekeraars, waarvan sommige (o.m. Royal Nederland) een voorkeurspositie genieten. Per verzekeraar wordt één centrale administratie opgezet en één rekening-courant gehanteerd.
De inkomende provisies worden onder aftrek van een kostenvergoeding doorgesluisd aan de franchisenemers. Deze kostenvergoeding voor administratieve en commerciële ondersteuning bedraagt 15% voor zover de produktie is ondergebracht bij een primaire maatschappij en 30% bij andere verzekeraars.
Het accent ligt op de verkoop van levenprodukten. Ook aanverwante schadeverzekeringen (o.m. opstalpolis in combinatie met hypotheek) worden in de advisering betrokken.

Reageer op dit artikel