nieuws

Adviesgroep Lanfermeijer & Partners lanceert eigen ‘Apeldoornse

Archief

Beurspolis’

Adviesgroep Lanfermeijer & Partners (L & P) in Apeldoorn heeft afgelopen weekend in Monaco aan haar medewerkers en externe betrokkenen een eigen variabele levensverzekering gepresenteerd onder de naam ‘De Apeldoornse Beurspolis’.
Het produkt is door de adviesgroep ontworpen in samenwerking met een groep assurantiekantoren, het actuarieel adviesbureau William M. Mercer Ten Pas en bank MeesPierson.
In de overeenkomst verzekert Lanfermeijer & Partners het desbetreffende risico ‘namens een of meerdere levensverzekeringmaatschappijen’
De klant kan daarbij in één polis de drie bekende vormen van kapitaalverzekering samen laten gaan: de traditionele verzekering van een gegarandeerd kapitaal plus winstdeling, de beleggingsverzekering (unit linked) en de flexibele levensverzekering die gebaseerd is op het verwerkingssysteem universal life. Het produkt is ‘beurspolis’ genoemd omdat de verzekeringnemer in alle vrijheid naar eigen keuze kan beleggen in alle op de effectenbeurs genoteerde fondsen. De jaarpremie is minimaal f 3.000. De administratiekosten van de verzekering belopen f 17,50 per maand, ongeacht de hoogte van de gezamenlijke gestorte premies.
Risicodrager
L & P onderhandelt nog met maatschappijen, die als risicodrager willen optreden. Het kan één maatschappij worden maar ook een pool van meerdere verzekeraars, aldus directeur W. Lanfermeijer.
MeesPierson treedt bij het produkt op als beheerder van de beleggingsportefeuille van de verzekeraar(s) en als commissionair die beleggingsadviezen geeft. Het eerste advies is gratis.
Informatie over koersen kan via Internet verkregen worden bij Eddy Schekman, als beleggingsdeskundige bekend van de televisie. Informatie over de polis en over beleggen in het algemeen zal verkrijgbaar zijn via het telefoonnummer 06-904.904.12.
Selectief
De adviesgroep werft selectief assurantiekantoren die dit produkt gaan verkopen. Het produkt komt tegemoet aan de individualisering en aan de groeiende voorkeur voor zelf beleggen, licht Lanfermeijer toe. Ook de doorzichtigheid van de kostenstructuur heeft volgens hem bij het ontwerp veel aandacht gekregen. “De kosten zijn zeer laag”.
Investeringspercentage
Bij periodieke premiebetaling ligt de investering tussen 92,75% van de premie bij een duur van 10 jaar en 85,75% bij een looptijd van 35 jaar. De kosten voor aankoop van beleggingen bedragen 0,5%. De verkoopkosten belopen 1,5%. De kosten van beheer van de beleggingen zijn 0,06% per maand. Switchen in de beleggingen kost f 50 per keer.
De afsluitprovisie voor het intermediair bedraagt 3% van de premie maal het aantal jaren looptijd en 7% van de koopsom. Hier zal bovendien nog een systeem van doorlopende provisie aan worden toegevoegd.
Aanvullend kunnen verzekerd worden het overlijdensrisico en arbeidsongeschiktheid.
In een komende campagne voor het intermediair wordt gewerkt aan de naambekendheid van de adviesgroep en wordt het produkt gepresenteerd. Dit gebeurt via publiciteit en in bijeenkomsten. Relatiebeheerders gaan vergezeld van gecontracteerde ‘inspirerende topsporters’ assurantiekantoren bezoeken en optreden in tussenpersonenbijeenkomsten.
Voor participerende assurantiekantoren zijn er offertesoftware en regionale advertenties beschikbaar. Ze kunnen een promotieteam van De Apeldoornse Beurspolis laten optreden bij evenementen en ze kunnen in samenwerking met de adviesgroep informatie-avonden houden voor klanten.
Promotie
Voor de promotie heeft L & P de beroemde sprintster Nelli Cooman in deeltijd in loondienst genomen evenals de televisiepresentator Umberto Tan. Met andere bekende sporters wordt nog onderhandeld over een contract.
De adviesgroep wil in 1996 2.000 polissen verkocht hebben. Op 20 oktober presenteert de adviesgroep haar produkt in een bijeenkomst aan het intermediair.
Voor de afzet via assurantiekantoren start Lanfermeijer & Partners met voorlopig 4 relatiebeheerders. Het zijn de topleven-inspecteurs die L & P begin dit jaar anoniem wierf in een advertentie van een reclamebureau. De beoogde medewerkers werd een topsalaris in het vooruitzicht gesteld, ‘vergelijkbaar met dat van een piloot van een Boeing 747 of van een stervoetballer van AC Milan’.
L & P ontving niet bijster veel sollicitaties maar het aantal telefonische reacties bij het reclamebureau was overstelpend hoog. De reflectanten wilden zo achterhalen welke maatschappij er achter de advertentie zat. Ze wilden weten of hun eigen werkgever adverteerde met zo’n salaris.
“Met het salaris dat wij in het vooruitzicht stellen doen wij niet onder voor dat bij maatschappijen, maar wij gaan ook niet hoger”, zegt Lanfermeijer. Een topinspecteur in het levenbedrijf komt op een vast salaris van f 60.000 à f 80.000 plus twee ton provisie.

Reageer op dit artikel