nieuws

Advies Verbond over verlaging premies wao-gatverzekering komt als

Archief

geroepen

Het vorige week bekend gemaakte advies van het Verbond van Verzekeraars om de premies van de wao-gatverzekering te verlagen, zal menig assurantie-adviseur als muziek in de oren hebben geklonken. Immers de, al dan niet gefundeerde, kritiek op deze verzekering begon steeds indringender vormen aan te nemen.
Diverse maatschappijen hadden in de afgelopen maanden al ‘verdedigingspublicaties’ het licht laten zien. Een voorbeeld daarvan is het artikel in de september-uitgave van het maandblad Nú (Nationale-Nederlanden) met als opschrift ‘Verzekering wao-gat is en blijft nuttig’.
Vooral in de afgelopen weken kregen assurantiebemiddelaars van cliënten te horen, dat ‘iemand van het GAK’ heeft gezegd dat de wao-gatverzekering eigenlijk overbodig is.
Op zoek naar de bron, kwamen wij uit bij het FNV Magazine van 3 november jl. In dit vakbondstijdschrift (met een oplage van omstreeks 1 miljoen exemplaren) stond een uitvoerig artikel met als kop ‘De wao bestaat niet meer’. Uit het verhaal, dat grotendeels gebaseerd is op gesprekken met een aantal functionarissen van het GAK, komt naar voren dat er ‘bijna niemand meer’ in de wao zou belanden, omdat de drempels om iemand te mogen afkeuren zo sterk zijn verhoogd.
‘Mallotig’
GAK-medewerker S. Knepper, die tevens voorzitter is van de Nederlandse Vereniging van Verzekeringsgeneeskundigen (NVVG), zegt in dat artikel onder meer: “Grote groepen laagbetaalden, die weinig kans maken om in de wao te komen, betalen de premies voor die paar goed verdienenden, die meer kans hebben op een wao-uitkering en dus op een wao-gat”. Voorts zou hij de wao-gatverzekering als ‘mallotig’ hebben bestempeld.
Advies Verbond
Het Verbond van Verzekeraars motiveert zijn advies om de premie van de wao-gatverzekering te verlagen, met een verwijzing naar de verminderde ‘instroom in de wao’. Deze vermindering is het gevolg van de vervanging van het arbeidsongeschiktheidscriterium ‘passende arbeid’ door ‘gangbare arbeid’.
Bij de introductie van de wao-gatverzekering is een premiemodel ontwikkeld dat door het Verbond aan de leden is geadviseerd. Voor de grondslagen van de premieberekening is destijds uitgegaan van de instroomcijfers over de jaren 1990 tot met 1992 uit de statistieken van de Sociale Verzekeringsraad en de GMD. “De dalende trend die in 1992 leek te zijn ingezet, is daarin uitdrukkelijk meegewogen”, aldus het Verbond. Het advies om de grondslagen van de premieberekening aan te passen, komt neer op een verlaging van de risicopremie met 5% tot circa 15%. Wat daar als feitelijke premieverlaging uitkomt, is mede afhankelijk van de kosten- en winstopslag, die per maatschappij verschillen. Voorts is het exacte percentage afhankelijk van de bedrijfstak waartoe de onderneming behoort en de grootte en samenstelling van de onderneming.
‘Nieuwe gevallen’
Het Verbond wijst er nog op, dat de cijfers waarop zijn premie-advies zijn gebaseerd, betrekking hebben op de nieuwe wao-gevallen. “In de praktijk worden de instroomcijfers van de nieuwe wao-gevallen nogal eens verward met de cijfers van de herbeoordelingen van bestaande wao-gevallen. Deze herbeoordelingen staan los van het wao-gat; de opnieuw beoordeelde werknemers vallen immers onder de oude wao en hebben niet met het wao-gat te maken”.

Reageer op dit artikel