nieuws

Advies stuurgroep: afspraken over procedure verstrekken kentekens

Archief

Het verstrekken van kentekens van gestolen auto’s moet op een uniforme en controleerbare manier worden geregeld. De stuurgroep Autocriminaliteit heeft dit advies gegeven aan de ministers van justitie, verkeer en waterstaat, en binnenlandse zaken.

De inzet van particuliere organisaties, waaronder die van verzekeraars, is volgens de stuurgroep gewenst, maar moet aan heldere en controleerbare regels worden gebonden. “Tot op heden ontbraken deze regels, waarmee de deur open stond voor een ongewenste vermenging van verantwoordelijkheden en belangen.”
De kentekengegevens van gestolen auto’s in ons land worden opgeslagen in het Kentekenregister bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Overheid, publieke instellingen (douane, politie en RDW), en private organisaties (autobranche, verzekeraars etc.) leveren gegevens aan voor dit register.
Met deze toeleveranciers zouden volgens de stuurgroep Autocriminaliteit procedure-afspraken moeten worden gemaakt om vervuiling van het bestand tegen te gaan. Ook het verstrekken en gebruiken van deze gegevens zou aan voorwaarden moeten worden gebonden met behulp van een ‘algemene regeling’, opgesteld door de beide ministers van justitie en van verkeer en waterstaat.
“Hierover zullen afspraken worden gemaakt met de Stichting RAI Data Centrum namens de autobranche, en Stichting Vermiste Autoregister namens de verzekeringsbranche. Deze stichtingen zullen als intermediair optreden voor het verstrekken van gegevens”, aldus de stuurgroep in zijn advies.

Reageer op dit artikel