nieuws

Advies over verzekeringsgeneeskunde

Archief

De Gezondheidsraad stelt voor om de kwaliteit van het medisch handelen bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te verhogen door voor de verschillende aandoeningen overkoepelende richtlijnen te ontwikkelen. Het gaat daarbij om de aspecten Beoordelen, Behandelen en Begeleiden (3B-richtlijnen). Deze komen ook goed van pas bij de verzekeringsgeneeskundige arbeidsongeschiktheidsbeoordeling na twee jaar ziekte. “Verzekeringsartsen nemen tot nu toe een betrekkelijk geïsoleerde positie in.” Verder pleit de raad voor de opbouw van verzekeringsgeneeskundige ‘mediprudentie’, naar analogie van de jurisprudentie van de rechterlijke macht. 

De publicatie’ Beoordelen, behandelen, begeleiden. Medisch handelen bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid’, nr 2005/10 is te downloaden vanaf www.gr.nl en in een papieren versie op te vragen bij het secretariaat van de Gezondheidsraad, fax 070-340.75.23, e-mail: order@gr.nl.

Reageer op dit artikel