nieuws

‘Advertentie Aandelen Spaarverzekering misleidend’

Archief

De Reclame Code Commissie heeft een advertentie van Zilveren Kruis over een Aandelen Spaarverzekering op vier punten in strijd verklaard met de Nederlandse Reclame Code, dus als misleidend aangemerkt.

Dat gebeurde naar aanleiding van een klacht van het weekblad Beleggers Belangen.
Het gebruik van de term ‘rente’ als opbrengst uit een belegging in aandelen is niet juist, aldus de commissie.
De zinsnede “Garantie – hoog rendement, geringe risico’s” is misleidend, oordeelt zij, omdat bij belegging in aandelen, ook als er slechts in Nederlandse topfondsen wordt belegd, een hoog rendement niet gegarandeerd kàn worden.
Het benoemen van 9% als een pessimistische netto rendementsverwachting is eveneens misleidend, daar dit de suggestie wekt dat 9% rendement naar redelijke verwachting de ondergrens is. Dit is door adverteerster onvoldoende aannemelijk gemaakt.
De gebruikelijke waarschuwing ‘Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst’ ontbreekt in de onderhavige advertentie ten onrechte. Vooral gelet op de doelgroep, de ‘gewone burger’, is het van belang om misleiding te voorkomen, dat deze waarschuwing uitdrukkelijk wordt vermeld, aldus de Reclame Code Commissie.
In een commentaar pleit Beleggers Belangen voor vermelding in advertenties van de kosten. Men maakt gewag van een spaarplan waarbij van de f 50 per maand f 12,50 door de verzekeraar wordt ingehouden als kostenvergoeding. “Als dergelijke kostenposten in advertenties zouden staan, vergaat je de lust om het couponnetje in te sturen”.

Reageer op dit artikel