nieuws

ADN-postbussen kunnen binnenkort op slot

Archief

Het omslachtige en verouderde systeem waarbij het intermediair en verzekeraars elkaars ADN-berichten (of FDN-berichten) in speciale postbussen moeten ophalen, behoort straks tot het verleden. Daarvoor in de plaats komt een e-mailservice.

Het is een van de voordelen van de introductie van het zogeheten ‘X-net’ van ABZ waarbij de netwerkorganisatie afstapt van het bezorgen van ‘pakketjes’ informatie. Voortaan behoren ook online verbindingen tot de mogelijkheden.
Directeur Gerrit Schipper presenteerde het nieuwe X-net onlangs tijdens de aandeelhoudersvergadering, waarbij de in ABZ 55 participerende verzekeraars en andere ondernemingen uit de branche tevens een toelichting kregen op de jaarcijfers.
De nieuwe online-mogelijkheden die ABZ nu gaat bieden, zijn allesbehalve een overbodige luxe. Steeds vaker besluiten verzekeraars tot de bouw van individuele Internet-toepassingen voor communicatie met hun intermediair, waarbij voor ABZ geen of slechts een marginale rol is weggelegd (ofschoon Schipper beweert dat ABZ in vrijwel alle gevallen bij deze initiatieven betrokken is) .
Community hub
Volgens Schipper biedt het X-net, waaraan ABZ anderhalf jaar heeft gewerkt, een lange reeks voordelen. Allereerst kan er dankzij de nieuwe techniek een zogeheten ‘community hub’ ontstaan, waarbinnen de complete bedrijfstak met slechts één aansluiting gebruik kan maken van diverse centrale databases. Dit biedt straks de mogelijkheid om bijvoorbeeld via een centrale database de NAW-gegevens van het klantenbestand te laten controleren, eventuele kredietwijzigingen van klanten op te vragen of zelfs geboortes in de regio te laten melden.
Voor wat het nieuwe berichtensysteem betreft, kan het intermediair straks kiezen: of overstappen op het nieuwe mailsysteem van X-net of gewoon gebruik blijven maken van het huidige postbussensysteem.
Het nieuwe X-net kan ook gebruikt worden voor het ‘op afstand’ gebruiken van assurantiesoftware (of algemene software), waardoor de aanschaf van softwarepakketten straks tot het verleden zal gaan behoren. ABZ onderhandelt hierover met enkele systeemhuizen. Voor de duizenden eenmanskantoren wordt het volgens Schipper straks mogelijk om met een ‘domme’ terminal te gaan werken, waarbij alle benodigde systemen en (klanten)database via het X-net benaderd worden.
Buitengewoon aantrekkelijk is verder de mogelijkheid om de eindconsument via Internet online in verbinding te laten komen met het administratiesysteem van de tussenpersoon. Op die manier kan de verzekerde straks (na invoer van gebruikersnaam en toegangscode) desgewenst inzicht krijgen in de eigen polissen en schades, of bijvoorbeeld de voortgang in de behandeling van een claim. Ook kunnen mutaties rechtstreeks (al dan niet na fiatering) in het systeem doorgevoerd worden. Een soortgelijk systeem ontwikkelde ABZ onlangs voor London Verzekeringen (voorheen L&L/Elvia). Schipper: “We noemen het de elektronische schoenendoos. Verzekerden kunnen direct inloggen in hun eigen portefeuille bij hun tussenpersoon. Daar vinden zij naast de gegevens over hun eigen lopende verzekeringen onder meer informatie over andere producten. Ook kunnen ze er mutaties doorgeven en zonodig melding maken van behoefte aan een nader advies. Inmiddels ontwikkelen we soortgelijke systemen voor nog drie andere verzekeraars.”
De toepassing is gebaseerd op het systeem dat ABZ ontwikkelde voor de Nederlandse Millennium Herverzekeringsmaatschappij. Alle schadeverzekeraars konden er hun millenniumclaims in kwijt. Schipper: “Nee, voor die toepassing is er nooit gebruik van gemaakt. Of toch! Eén keer, maar dat bleek een vergissing. Overigens hebben we het systeem met achterliggende database ook opengesteld voor schademeldingen naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede. Enkele verzekeraars hebben van dat aanbod gebruik gemaakt.”
Het X-net biedt volgens de ABZ-directeur ook voordelen voor verzekeraars. Zo zal bijvoorbeeld het acceptatie-proces en de polisopmaak versneld worden dankzij de online-verbindingen. Bovendien kunnen er door via het Internet ontsloten informatie uit schadeprocessen betere risico-inschattingen gemaakt worden.
Groei
In het verslag jaar was er vrijwel op alle fronten sprake van groei. Zowel de omzet, winst als het berichtenverkeer steeg, hoewel bij dit laatste cijfer sprake was van de minst spectaculaire toename. In 1999 werden er in totaal 21 (17,8) miljoen berichten verstuurd via het ABZ-netwerk. Omgerekend naar papier gaat het daarbij om zo’n 65 miljoen pagina’s tekst.
De financiële groei is volgens Schipper met name te danken aan de efficiency-slagen die gemaakt konden worden na de integratie van alle ABZ-aciviteiten in een onderneming. In het verslagjaar werden bovendien twee nieuwe activiteiten in huis gehaald: Informatikum (bekend van het fraude-informatiesysteem Fish) werd overgenomen van Goudse Verzekeringen en de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantiebeurs werd ondergebracht in een nieuwe loot aan de ABZ-stam: ABZ Co-assurantie BV.
In 1999 waren er de nodige problemen met de bereikbaarheid van het ABZ Atrium op Internet. Het betrokken telecommunciatiebedrijf Versatel werd in verband hiermee diverse malen aangesproken. Volgens Schipper loopt het contract met Versatel dit jaar af en wordt er samen met het bedrijf gewerkt aan technieken om de bereikbaarheid van het Atrium te verbeteren.
De geplande overgang naar een nieuwe standaard ADN-berichten (P-views) verliep volgens ABZ in 1999 ‘niet geheel probleemloos’. Onder meer als gevolg van millenniumactiviteiten waren veel gebruikers niet in staat hun interne automatiseringssystemen tijdig aan te passen. In samenwerking met het inmiddels overgenomen Informatikum bood ABZ een tijdelijke conversiedienst aan (zie kader).
Voor het geflopte softwarepakket voor de expertisebranche Denaro III is met automatiseerder Roccade een samenwerking aangegaan. De opvolger van het pakket gaat ‘Dantras’ heten en wordt waarschijnlijk in oktober uitgeleverd. ABZ in cijfers (bedragen in f mln) 1999 1998 omzet 66,8 53,7 eigen vermogen 9,2 8,2 resultaat 2,7 0,8 Informatie (aantallen, in mln) calculaties 1,2 1,1 normcalculaties 0,8 0,7 Audascan 1,5 1,3 Berichten (aantallen, in mln) ADN-berichten 10,4 9,4 Audacom-berichten 10,6 8,4 aantal medewerkers 151 135

Reageer op dit artikel