nieuws

ADN pas in 2002 over op euro

Archief

Het Assurantie Data Netwerk zal pas in het begin van het jaar 2002 de financiële communicatie tussen verzekeraars en tussenpersonen via het netwerk omzetten in euro’s. ADN-directeur Dirk van Kappen ontkent echter met klem het gerucht dat Atriserv niet in staat zou zijn om de omzetting eerder door te voeren.

Volgens Van Kappen is de omzetting naar euro’s niet direct een technisch probleem, maar veel meer een afstemmingsprobleem. “Als je hier geen goede afspraken over maakt, wordt het één grote puinhoop.”
Volgens de ADN-directeur zijn het vooral de assurantiesystemen van het intermediair die de geleidelijke overgang naar de euro niet aankunnen. Deze systemen zouden bij een gefaseerde euro-invoer ‘vastlopen’ op de mix van berichten in zowel euro’s als guldens van verschillende maatschappijen, meent hij. “Het is een zeer complexe materie. De aanpassing van de berichten door ADN is daarvan het relatief eenvoudigste onderdeel daarvan. Hiermee wil ik maar zeggen: de bottleneck zit bepaald niet bij ons.”
Overleg met Verbond
Volgens Van Kappen heeft ADN afgelopen week haar voorkeur uitgesproken om in het eerste kwartaal van 2002 in één keer over te stappen op de euro, zonder overgangsperiode (de big bang-gedachte, aangehangen door onder meer Generali). Van Kappen spreekt met opzet van een ‘voorkeur’, aangezien het Verbond van Verzekeraars ook nog een zegje heeft in het kiezen van het definitieve euroscenario. ADN moet hierover nog in overleg treden met het Verbond.
Ondanks de late overstap van ADN naar de euro in 2002 (let wel: in juli van hetzelfde jaar schaft Nederland de gulden af als wettig betaalmiddel), zal het wel al met ingang van januari 1999 mogelijk zijn om specifieke europroducten via ADN af te handelen. Hiervoor worden momenteel bijpassende ADN-views gebouwd.
Voor de financiële communicatie van deze europroducten en als tussenpersonen of verzekeringsmaatschappijen sowieso al eerder willen overstappen op de euro4, zijn converters (vertalers) nodig. Deze systemen, die geïnstalleerd moeten worden bij betreffende verzekeraars en tussenpersonen, zorgen voor een automatische vertaling van euro naar gulden bij de maatschappij en een omgekeerde vertaling bij het intermediair.

Reageer op dit artikel