nieuws

Administratie Royal weer bron van ergernis

Archief

Een aantal NVA-leden heeft klachten geuit over de administratieve gang van zaken bij het levenbedrijf van Royal Nederland. Een jaar geleden meldde Royal nog in een brief aan het intermediair de problemen structureel te hebben opgelost.

Volgens Frank Rosenmuller is de NVA-klacht niet te vergelijken met de administratieve problemen uit het verleden. “De situatie is structureel beter geworden”, aldus de Royal-directeur.
Hij baseert die mening met name op de verwerking van de nieuwe productie. “Voor wat betreft nieuwe polissen zijn we absoluut bij en ik durf zelfs te stellen dat we het beter doen dan menig collega. Bij de mutatieverwerking, met name van collectieve spaarlooncontracten, lopen we nog achter.”
Volgens Rosenmuller is de klacht terug te voeren op enkele NVA-leden uit het noorden van het land. “We hebben de NVA per brief geantwoord en erkend dat de administratieve dienstverlening, met name bij mutaties, op een te laag peil heeft gelegen.”
Puinhoop
Het verweer van Rosenmuller heeft onder het intermediair enige verbazing gewekt, zo bleek na publicatie over de Royal-administratie in AM Signalen.
Zo zegt Jurgen ten Pas van het Valkenswaardse assurantiekantoor Koolen met verbazing kennis te hebben genomen van de woorden van Rosenmuller. “Frank Rosenmuller is blijkbaar niet op de hoogte van de puinhoop die er heerst in zijn bedrijf. Wij – gevestigd in het zuiden – weten niet beter dan dat de verwerking van zowel mutaties als van nieuwe polissen regelmatig drie tot vijf maanden in beslag neemt. Ervaringen van collega’s onderschrijven dit beeld.”
Ten Pas betreurt de administratieve problemen bij Royal. “We zijn namelijk enthousiast over de wijze waarop Royal zich profileert met producten en marketing. Het is echter duidelijk dat Royal niet in staat is de productiegroei correct en tijdig te verwerken, waardoor onze klanten ontevreden worden over onze dienstverlening. Dat Rosenmuller hier geen oog voor heeft, laat het intermediair geen andere keuze dan op zoek te gaan naar een alternatief.”
Beterschap
Volgens de NVA heeft Royal beterschap beloofd en worden de werkvoorraden door een tijdelijke werkgroep aangepakt. “Doel is om de opmaak van nieuwe polissen weer binnen één tot twee weken te laten plaatsvinden en de mutatie-achterstanden tot maximaal twee weken terug te brengen”, zo laat de NVA haar leden weten.
De intermediairorganisatie stelt tegelijkertijd dat Royal niet de enige levensverzekeraar is met administratieve problemen. Dat blijkt ook uit andere geluiden. Zo gaf Delta Lloyd onlangs in de eigen personeelskrant aan voorrang te geven aan het op orde brengen van de Leven-administratie. Verder geeft menig hypotheekverstrekker aan de stroom offerte-aanvragen alleen met flinke vertraging te kunnen verwerken.

Reageer op dit artikel