nieuws

Adee In Ede is het arbeidsdeskundig bureau Adee (ArbeidsDeskundige

Archief

Expertise Ede) van start gegaan

Het bureau richt zich naast arbeidsdeskundige expertise onder meer op schadevaststelling en arbeidsongeschiktheidsbeoordeling. De vier arbeidsdeskundigen en de arbeidscoach hebben allen ervaring opgedaan bij onder andere Cunningham. Kartelvorming Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden heeft bij de NMA een klacht ingediend tegen de zorgverzekeraars wegens kartelvorming. De aanleiding is de weigering van de regiovertegenwoordiger om in te stemmen met het plan van het ziekenhuis om een zelfstandige BV te maken van de KNO-afdeling. De regiovertegenwoordiger zit namens alle zorgverzekeraars aan tafel bij onderhandelingen tussen een ziekenhuis en de lokale verzekeraar.

Reageer op dit artikel