nieuws

Actuele visie politieke partijen over toekomst aow

Archief

Naar aanleiding van uitlatingen van fractieleider Wallage van de PvdA op een 1 mei-bijeenkomst, hebben de fracties van de grote politieke partijen zich opnieuw uitgesproken over de wijze waarop volgens hen de aow op peil moet worden gehouden.

Volgens de PvdA dienen de aow-premies naar draagkracht te worden verhoogd: wie meer verdient dient “een wat hogere”‘ premie te betalen. Heffing van aow-premie over het aanvullend pensioen sluit Wallage niet uit, “ook al is het raar wanneer aow’ers premie moeten betalen voor hun aow”. De oplossing om de AOW in te laten gaan op een hogere leeftijd dan 65 jaar, wijst hij niet bij voorbaat af.
Volgens D66 kan de betaalbaarheid van de aow het beste worden gegarandeerd door 65-plussers wat meer belasting te laten betalen. Zij betalen over de eerste belastingschijf nu 18% en de anderen 38%.
De VVD heeft zich al eerder uitgesproken voor verhoging van de aow-gerechtigde leeftijd.
Het CDA is tegen een aow-premie naar draagkracht. Dat zou, vreest fractieleider Heerma, een eerste stap zijn op weg naar het afschaffen van de aow voor mensen met een goed pensioen. De aow moet een basispensioen voor iedereen blijven.
Premier Kok vindt dat het draagvlak voor de aow moet worden verbreed: zo veel mogelijk mensen aan het werk krijgen.

Reageer op dit artikel