nieuws

Actuarissen keuren ‘elitair’ tarief af

Archief

Het Actuarieel Genootschap (AG), de beroepsvereniging van ruim zevenhonderd actuarissen, kwalificeert het nieuwe, goedkope overlijdensrisicotarief voor hogere inkomensgroepen als “zorgelijk en ongewenst”.

“Elitair”, zo kwalificeert het AG het nieuwste overijdensrisicotarief van Legal & General. De kritiek het genootschap is niet op statistische gronden gebaseerd, maar op morele. “Op oneigenlijke wijze wordt gebruik gemaakt van het enkel statistisch constateerbare verband tussen inkomen en levensverwachting. Niet het inkomen bepaalt de levensverwachting, maar met het inkomen samenhangende andere factoren (levensstijl, arbeidsomstandigheden). Mensen met eenzelfde risicoprofiel, maar met een laag inkomen, moeten in de gekozen structuur louter en alleen vanwege hun lage inkomen meer betalen!”
“Bij de maatschappelijke aanvaardbaarheid van het naar inkomen differentiëren van premies moeten vraagtekens worden geplaatst. Doorschietende differentiatie ondermijnt het verzekeringsbeginsel. Om maatschappelijk draagvlak te kunnen behouden, dient premiedifferentiatie met uiterste zorgvuldigheid te geschieden”, aldus het AG in zijn reactie.

Reageer op dit artikel